Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

Krzywa znużenia Karpelina

Tuesday, July 12th, 2016

Krzywa znużenia Karpelina, która u wielu psychiatrów niesłusznie poszła w zapomnienie, jest bardzo ważnym argumentem przemawiającym     za organicznym tłem sprawy. Przy omawianiu guzów mózgu zwrócimy uwagę na konieczność rozróżnicowania znużenia z tzw. presomnelencja (Walther Buel), w której wybitnie cierpi uwaga bierna, podczas gdy czynna może być na krótki czas sprawna. Stąd w presomnolencji po dobrej sprawności początkowej następuje szybkie zmęczenie umysłowe, podczas gdy w przewlekłym zespole psychoorganicznym objawy znużenia występują równomiernie, gdyż nawet przy silnych zaburzeniach zdolności zapamiętywania zaburzenia uwagi są nieznaczne lub nawet nie występują. W praktyce nie zawsze mamy czas na wykonanie krzywej Kraepelina, zresztą chodzi zazwyczaj o jak najrychlejsze zorientowanie się co do natury zaburzeń psychicznych. Wystarczy wówczas zwrócić uwagę na męczliwość chorego, który w miarę badania daje coraz gorsze odpowiedzi, coraz częściej się myli, zdradza coraz słabszą pamięć. Dobry kontakt uczuciowy przy upośledzonym lub zniesionym kontakcie Intelektualnym jest ważną cechą większości psychoz organicznych. W zespołach schizofrenicznych bywa czasem odwrotnie. Ważną cechą procesów organicznych jest to, że mogą one stanowić podłoże nawarstwionych zespołów psychotycznych. W wielu przypadkach ostry zespół czynnościowy do tego stopnia zaprząta uwagę lekarza, że o tej prostej prawdzie nie pamięta.wyczerpują się na grupie urazów psychicznych itd. [patrz też:  protetyka, olejowanie włosów, witamina b6 ]

Przypadki z postępującymi procesami chorobowymi mózgu

Tuesday, July 12th, 2016

Jeżeli cierpienie rozpoczęło się wcześnie, to i tu można stwierdzić zaburzenia rozwojowe z niestosunkiem w rozroście poszczególnych części mózgu.Chorobą dziedziczy się według typu dominującego, obie płci dotknięte nią są w równej mierze. Tworzą się tu guzy w obrębie. mózgu, siatkówki, skóry, śluzówek i narządów wewnętrznych. Guzy miewają wielkość od soczewicy do śliwki. Typowe są zmiany w skórze  pod postacią twardych, żółtawych guzków włóknistej budowy rozsianych najczęściej po obu stronach nosa. Pod względem klinicznym choroba przebiega         z niedorozwojem umysłowym na poziomie ograniczenia lub głuptactwa, rzadziej idiotyzmu oraz z napadami padaczkowymi od najwcześniejszych lat.  Najsilniejsze spęcznienie komórek widzi się w dziecięcej postaci choroby. W późnej postaci dziecięcej zmiany te są            o mniejsze, natomiast  w móżdżku stwierdza się obrzęk komórek Purkinjego i zanik warstwy ziarnistej. W postaci młodzieńczej komórki są mniej napęczniałe, a ciała tłuszczowe barwią się silniej w komórkach glejowych przy naczyniach niż w komórkach nerwowych. W ogóle               w schorzeniu tym włókna nerwowe zdają się być mniej uszkodzone niż komórki nerwowe. Zmian zapalnych nie ma. W wielu przypadkach równolegle z nagromadzeniem ciał lipoid owych w komórkach nerwowych można stwierdzić takież same zmiany w komórkach miąższowych Innych narządów, szczególnie wątroby i śledziony. Czasem kojarzy się ten stan ze splenohepatomegalią typu Niemann Pick, co zdaje się wskazywać na to, że u podstaw tych cierpień leży zaburzenie gospodarki lipoidowej w ustroju. [podobne: Szkoła tańca Poznań, rehabilitacja, olejowanie włosów ]