Posts Tagged ‘olejek rycynowy’

Dieta a zdrowe zęby

Sunday, January 1st, 2017

o-THINK-BEFORE-EATING-facebook-e1470908057101[1]Każda osoba decydująca się na rozpoczęcie działań prowadzących do zrzucenia kilku kilogramów musi dysponować jakimś bagażem konkretnych motywacji. Od tego zaczyna   się tak naprawdę dieta. Psychologia więc decyduje o tym, że podejmowane są starania         o poprawę stanu zdrowie. To ona determinuje tak naprawdę dalsze działania. Warto także poczytać, co jeszcze oferuje psychologia w tym zakresie. Wskazuje na przykład,                     że praktycznym rozwiązaniem jest polityka małych kroków. To znaczy skupianie się na drobnych sukcesach w tej materii i dążenie do ich osiągnięcia. Dlaczego? Ponieważ osiągnięcie takich małych triumfów jest łatwiejsze w realizacji. A każdorazowe wejście na szczyt sprawia satysfakcję i motywuje do wdrażania kolejnych etapów terapii. Należy też pamiętać o konsekwencji. Odstąpienie choćby na krok od wdrażanych działań może zdemoralizować i doprowadzić do sytuacji, że cała idea legnie w gruzach. Niewątpliwie więcej cennych wskazówek na temat odchudzania otrzymamy nie tylko od dietetyka, ale również psychologa. [Zobacz tez: olejek rycynowy, olej kokosowy na włosy, poradnia psychologiczna kielce]

Symptomatologia czyli podział według poziomu inteligencji

Tuesday, July 12th, 2016

Ogólnie przyjęty podział niedorozwoju umysłowego według poziomu inteligencji prowadzi do rozróżnienia trzech stopni idiotyzmu,  głuptactwa, ograniczenia umysłowego. Jak wspominaliśmy w części ogólnej, trzymamy się sprawdzianu praktycznego przynależności do jednej z tych trzech grup. Idiotą jest osobnik u którego nie wytworzył się drugi układ sygnałowy, tzn. zdolność porozumiewania się za pomocą mowy. Głuptakiem jest osobnik, który okazał się niezdolnym do przyswojenia sobie wiadomości szkolnych elementarnych. Powyżej tego mamy do czynienia              z ograniczeniem umysłowym. Nie trzymamy się natomiast w praktyce klinicznoszpitalnej sprawdzianów liczbowych według ustalonego ilorazu inteligencji. usługi w szczegółowym, krytycznie prowadzonym badaniu klinicznym. Badanie testami, mimo pozorów przedmiotowej ścisłości, często krzywdzi osobnika w ocenie jego rzeczywistej sprawności umysłowej i dlatego ma wartość tylko orientacyjną. Istotne znaczenie posiadają dla nas przede wszystkim ba- dania kliniczne. [podobne: olejek rycynowy, olej kokosowy na włosy, poradnia psychologiczna kielce ]