Posts Tagged ‘olejek do włosów’

Wyraźne upośledzenie uczuciowości

Tuesday, July 12th, 2016

Wyraźne upośledzenie uczuciowości wyższej stwierdzamy w sprawach uszkadzających płaty czołowe. Ponieważ obniżenie uczuciowości wyższej idzie w parze z ograniczeniem rozwagi, chorzy stają się nietaktowni, bezwzględni w postępowaniu, egoistyczni, niesłowni i niesumienni                w spełnianiu obowiązków, bezwstydni i popędliwi, gruboskórni i brutalni. Chwiejność afektywna (labilitas) jest bardzo ważnym objawem.       Nie zawsze łatwo jest objaw ten stwierdzić. Są chorzy z afektem depresyjnym, który wikła podstawową tępotę afektywną, ale bywają i tacy, których błogostan kojarzy się z nastrojem hipomaniakalnym lub z zespołem maniakalnym. Ale i w tych przypadkach sugestywność tych chorych pozwala na dowolne i szybkie przeprowadzenie ich z nastroju płaczliwego w rozweselenie, i na od- wrót, przy odpowiednim podsuwaniu im tematów rozmowy to wesołych, to smutnych . Jeżeli w przebiegu procesu pojawi się zespół psychotyczny z urojeniami, to czasem charakter urojeń zdradza podłoże ,organiczne sprawy. Urojenia te uderzają soją przesadą, bezgranicznością, fantastycznością, bezkrytycyzmem lub nawet niepojętością. Tak np. urojenia wielkościowe w zaniedbanych przypadkach porażenia postępującego do tego stopnia zlewają się                              z konfabulacjami, że zatraca się granica między tymi zjawiskami. Chory przechwala się .niezmierzonymi bogactwami, swoją potęgą i władzą, które stają się boską wszechmocą, jest królem, cesarzem, bogiem, nadbogiem. Atrybuty jego wzrastają pod działaniem naszej sugestii do niepojętych rozmiarów. Nie ulega obecnie wątpliwości, że w przypadkach tych chodzi o organiczny zespół Korsakowa, jednakże w starym piśmiennictwie używano tu określenia mania paralytica, mieszając euforię ze stanem maniakalnym. [więcej w:  olejek arganowy do włosów, olejek do włosów, olejek jojoba ]

Brak zmian pochorobowych

Tuesday, July 12th, 2016

Może tu chodzić o odległe następstwa wcześnie przebytych spraw chorobowych w znaczeniu, które wyłuszczyliśmy powyżej albo o zaburzenia rozwojowe pochodzenia wewnętrznego, których patogenezy nie da się dzisiejszymi metodami badania wykryć. Wysnuwany stąd czasem przez mendelistów wniosek, że chodzić. tutaj musi o zaburzenia dziedziczne, jest bezpodstawny i rozwieje się z chwilą udoskonalenia techniki badania. Należą tu takie wady rozwojowe, jak brak jąder komórkowych lub części mózgu, np. spoidła wielkiego, półkul mózgowych lub ich części, zaburzenia rozwojowe kory, zawojów i bruzd. W praktyce klinicznej i szpitalnej, a tym bardziej w lecznictwie otwartym, trudno jest oczywiście stosować klucz klasyfikacyjny anatomopatologiczny, chociaż zasadniczo do tego dążymy, gdyż tą drogą można odtworzyć etiologię powstałego stanu ubytkowego. Przy dzisiejszej technice badań diagnostycznych udaje się nam rzadko, przeważnie tylko przypuszczalnie,              a częstokroć w ogóle nie udaje się nam odtworzyć przyczyn stwierdzanego niedorozwoju umysłowego. W każdym razie szczegółowe badanie neurologiczne należy do elementarnych obowiązków lekarza, który zetknie się z przypadkiem niedorozwoju umysłowego. Mimo że zasadniczo  nawet gdy nie ustaliliśmy pewnej lub przypuszczalnej etiologii w danym przypadku  rozpoznanie określamy jako to jednak w praktyce wciąż jeszcze stosowane są określenia objawowe, urobione na podstawie poziomu inteligencji. [hasła pokrewne: olejek arganowy do włosów, olejek do włosów, olejek jojoba ]