Posts Tagged ‘olej lniany’

Pojecie idiotyzmu

Tuesday, July 12th, 2016

Pojęcie idiotyzmu obejmuje te wszystkie przypadki niedorozwoju umysłowego, w których nie doszło wcale lub tylko w niedostatecznym stopniu do wytworzenia się mowy. Najgłębsze postacie idiotyzmu stoją na poziomie noworodka lub zwierzęcia, jeżeli nie niżej. Osobniki te trzeba pielęgnować cale życie, gdyż niezdolne są nawet ręką sięgnąć po pokarm. Nie da się tu zauważyć najprostszych czynności instynktowych. Mowa w najlepszym razie ma charakter nieartykułowanego, zamazanego bełkotu i składa się co najwyżej z kilku szczątkowych wyrazów, którymi idiota uzewnętrznia swoje życzenia i uczucia. Także chód jest przeważnie nieporadny i ciężki, nawet gdy     nie ma wyraźnych porażeń. Często widujemy stereotypie, zwykle pod postacią wahadłowego kiwania się tułowiem lub głową w przód i w tył, klepania się po udach, klaskania itd. Zarówno idiotów, jak i głuptaków dzieli się w praktyce na .dwie odmiany. Jednych cechuje obojętność, tępota, odrętwiałość, drugich, przeciwnie, żywość ruchów, podniecenie psychoruchowe, pęd niszczycielski, hałaśliwość  i bezmyślne rzucanie się na otoczenie. Pierwsi nie okazują najmniejszego zainteresowania otoczeniem, nie mogą się nauczyć jeść samodzielnie, wkładają wszystkie przedmioty do ust, zanieczyszczają się ustawicznie, nie reagują nawet na przykre bodźce zewnętrzne. Drudzy biegają, wszystko chwytają, rzucają przedmiotami, złoszczą się, chociaż przy dobrym obchodzeniu się z nimi dadzą się nakarmić, a nawet umieją wprowadzić samodzielnie pokarm do ust. U idiotów wyższego rzędu niektóre czynności psychiczne są jako tako wykształcone. Można więc u nich zauważyć reagowanie na odpowiednie bodźce płaczem lub śmiechem, można ich nauczyć podawania ręki, rozpoznają osoby pielęgnujące je, śledzą wzrokiem poruszające się przedmioty, znają przedmioty codziennego użytku, rozróżniają rzeczy jadalne i niejadalne, potrafią żuć, tak iż można im podawać pokarmy stałe. Wyraz twarzy idiotów jest tępy, bezmyślny, chociaż można się tu pomylić. Gniew idiotów zamienia się natychmiast, w sposób niepohamowany, w czyn gwałtowny, który najczęściej zwraca się przeciw otoczeniu, ale czasem przeciwko sobie.        W tym ostatnim przypadku osobnik gryzie sam siebie, bije się po głowie lub tłucze głową o ścianę, niekiedy drze i niszczy przedmioty dokoła. Nawet u ciężkich idiotów popęd płciowy może być zachowany i ujawnia się pod postacią samogwałtu uprawianego na oczach otoczenia. Wpadają w gniew, jeśli się im w tym przeszkadza. [więcej w:  olej lniany, rozstanie, gabinety stomatologiczne ]

Częstość zakażenia gruźliczego

Tuesday, July 12th, 2016

Częstość zakażenia ,gruźliczego wzrasta i u nas z wiekiem. W szkołach powszechnych warszawskich dodatni odczyn tuberkulinowy u dzieci w 7 roku życia w 48%, w 8 r. ż. – w 51%, w 9 r. ż. – w 59%, w 10 r. ż. – w 71%, w 11 r. ż. – w 65%, w 12 r. ż. – w 67%, w 13 r. ż. – w 61%, w 14 r. ż. – w 62% i w 15 r. ż. – w 100%. W szkołach powszechnych łódzkich stwierdzono do- datni odczyn tuberkulinowy Pirqueta u dzieci w 7 roku życia w 45%, w 8 r. ż.·- w 48%, w 9 r. ż. – w 47%, w 10 r. ż. – 46%, w 11 r. ż. 53%, w 12. r. ż. – w 55%, w 13 r. ż. – w 55%, w 14 r. ż. – w 59% i w 15 r. ż. – w 73%. o częstości zakażenia gruźliczego, zależnie od wieku i płci świadczą dane uzyskane przed ostatnią wojną światową przy pomocy odczynu Pirqueta na 2.130 dzieciach uczęszczających do 2 szkół powszechnych w Poznaniu (Janusz Zeyland i Maria Zelewska-Jeżyna) i na 1.602 dzieciach dwóch szkół powszechnych w Łodzi. Jak widać, zakażenie gruźlicze wśród dzieci i młodzieży było u nas przed ostatnią wojną światową częstsze dziewcząt i kobiet niż u chłopców i mężczyzn i z wiekiem wzrastało osiągając szybko znaczny poziom. Od 19 do 25 roku życia odsetek zakażonych wzrastał mniej więcej od 83 do 96, tak iż około 13% młodzieży uległo u nas w tym właśnie okresie życia pierwszemu zakażeniu gruźliczemu.      W miarę poprawy stosunków zdrowotnych liczba osób zakażających się gruźlicą w dzieciństwie maleje. Dowodzą tego badania, przeprowadzone z odczynem skórnym Pirqueta w różnych wielkich zbiorowiskach ludzkich. [hasła pokrewne: olej lniany, indywidualne kalendarze trójdzielne, artykuły fryzjerskie ]