Posts Tagged ‘olej lniany’

IDIOTYZM (IDIOTIA) Pojecie idiotyzmu obejmuje

Tuesday, July 12th, 2016

IDIOTYZM (IDIOTIA) Pojęcie idiotyzmu obejmuje te wszystkie przypadki niedorozwoju umysło- wego, w których nie doszło wcale lub tylko w niedostatecznym stopniu do wy- tworzenia się mowy. Najgłębsze postacie idiotyzmu stoją na poziomie nowo- rodka lub zwierzęcia, jeżeli nie niżej. Osobniki te trzeba pielęgnować cale ży- cie, gdyż niezdolne są nawet ręką sięgnąć po pokarm. Nie da się tu zauważyć naj prostszych czynności instynktowych. Mowa w najlepszym razie ma cha- rakter nieartykułowanego, zamazanego bełkotu i składa się co najwyżej z kilku szczątkowych wyrazów, którymi idiota uzewnętrznia swoje życzenia i uczucia. Także chód jest przeważnie nieporadny i ciężki, nawet gdy nie ma wyraźnych porażeń. Często widujemy stereotypie, zwykle pod postacią wahadłowego ki- wania się tułowiem lub głową w przód i w tył, klepania się po udach, klaska- nia itd. Zarówno idiotów, jak i głuptaków dzieli się w praktyce na .dwie odmiany. Jednych cechuje obojętność, tępota, odrętwiałość (idiotia torpida), drugich, prze- ciwnie, żywość ruchów, podniecenie psychoruchowe, pęd niszczycielski, hałaśli- wość i bezmyślne rzucanie się na otoczenie (idiotia erethica). Pierwsi nie okazują najmniejszego zainteresowania otoczeniem, nie mogą się nauczyć jeść samo- dzielnie, wkładają wszystkie przedmioty do ust, zanieczyszczają się ustawicz- nie, nie reaaują nawet na przykre bodźce zewnętrzne. Drudzy biegają, wszystko chwytają, rzucają przedmiotami, złoszczą się, chociaż przy dobrym obchodze- niu się z nimi dadzą się nakarmić, a nawet umieją wprowadzić samodzielnie pokarm do ust. U idiotów wyższego rzędu niektóre czynności psychiczne są jako tako wykształcone. Można więc u nich zauważyć reagowanie na odpo- wiednie bodźce płaczem lub śmiechem, można ich nauczyć podawania ręki, rozpoznają osoby pielęgnujące je, śledzą wzrokiem poruszające się przedmioty, znają przedmioty codziennego użytku, rozróżniają rzeczy jadalne i niejadalne, potrafią żuć, tak iż można im podawać pokarmy stałe. Wyraz twarzy idiotów jest tępy, bezmyślny, chociaż można się tu pomylić. Gniew idiotów zamienia się natychmiast, w sposób niepohamowany, w czyn gwałtowny, który najczęściej zwraca się przeciw otoczeniu, ale czasem prze- ciwko sobie. W tym ostatnim przypadku osobnik gryzie sam siebie, bije się po głowie lub tłucze głową o ścianę, niekiedy drze i niszczy przedmioty dokoła. Nawet u ciężkich idiotów popęd płciowy może być zachowany i ujawnia się pod postacią samogwałtu uprawianego na oczach otoczenia. Wpadają w gniew, jeśli się im w tym przeszkadza. [więcej w: , olej lniany, rozstanie, gabinety stomatologiczne ]

Czestosc zakazenia ,gruzliczego wzrasta i

Tuesday, July 12th, 2016

Częstość zakażenia ,gruźliczego wzrasta i u nas z wiekiem. W szkołach powszechnych warszawskich dodatni odczyn tuberkulinowy Pir- queta przed ostatnią wojną światową stwierdzono (Lucjan Regmunt-Sobieszczański) u dzieci w 7 roku życia w 48%, w 8 r. ż. – w 51%, w 9 r. ż. – w 59%, w 10 r. ż. – w 71%, w 11 r. ż. – w 65%, w 12 r. ż. – w 67%, w 13 r. ż. – w 61%, w 14 r. ż. – w 62% i w 15 r. ż. – w 100%. W szkołach powszechnych łódzkich stwierdzono do- datni odczyn tuberkulinowy Pirqueta u dzieci w 7 roku życia w 45%, w 8 r. ż.·- w 48%, w 9 r. ż. – w 47%, w 10 r. ż. – 46%, w 11 r. ż. 53%, w 12. r. ż. – w 55%, w 13 r. ż. – w 55%, w 14 r. ż. – w 59% i w 15 r. ż. – w 73%. o częstości zakażenia gruźliczego, zależnie od wieku i płci świadczą dane uzyskane przed ostatnią wojną światową przy pomocy od- czynu Pirqueta na 2.130 dzieciach uczęszczających do 2 szkół powszech- nych w Poznaniu (Janusz Zeyland i Maria Zelewska-Jeżyna) i na 1.602 dzieciach dwóch szkół powszechnych w Łodzi (Stanisław Prybe. Jak widać, zakażenie gruźlicze wśród dzieci i młodzieży było u nas przed ostatnią wojną światową częstsze li dziewcząt i kobiet niż u chło- pców i mężczyzn i z wiekiem wzrastało osiągając szybko znaczny poziom. Od 19 do 25 roku życia odsetek zakażonych wzrastał mniej więcej od 83 do 96, tak iż około 13% młodzieży uległo u nas w tym właśnie okresie życia pierwszemu zakażeniu gruźliczemu. W miarę poprawy stosunków zdrowotnych liczba osób zakażających się gruźlicą w dzieciństwie maleje. Dowodzą tego badania, przeprowadzone z odczynem skórnym Pirqueta w różnych wielkich zbioro- wiskach ludzkich. [hasła pokrewne: , olej lniany, indywidualne kalendarze trójdzielne, artykuły fryzjerskie ]