Posts Tagged ‘olej do włosów’

Znaczenie badania somatycznego

Tuesday, July 12th, 2016

Rozstrzygające znaczenie ma oczywiście wynik badania somatycznego. Może on czasem rzucać się w oczy już wtedy, gdy jeszcze żaden                  z wyliczonych objawów składowych zespołu organicznego nie jest w dostatecznym stopniu uchwytny. Częściej jednak bywa odwrotnie, o czyni nie zawsze pamiętają neurolodzy. Zdarza się często, że zespół organiczny jest już w klasycznym stopniu uwydatniony, chociaż najdokładniejsze badanie neurologiczne daje wynik ujemny. Nie trzeba podkreślać olbrzymiego znaczenia tego faktu klinicznego. Rozpoznanie zespołu organicznego w tych przypadkach, nawet gdy się nie uda jeszcze rozpoznania zacieśnić do jakiejś bardziej ograniczonej grupy czynników etiologicznych, kieruje jednak losami chorego od początku we właściwy sposób i wyklucza wiele możliwych pomyłek i rozczarowań. Tak jak my psychiatrzy narzucamy sobie obowiązek jak najwszechstronniejszego badania somatycznego, tak samo rozważni neurolodzy wiedzą, że badanie psychiatryczne stanowi niezbędny warunek naprawdę naukowego ujęcia zaburzeń wyższych czynności nerwowych. Fakt, że badania dodatkowe (płyn mózgowordzeniowy, pneumoencefalografia, elektroencefalografia) dają nam w wielu przypadkach pewność rozpoznawczą, nie zwalnia nas od obowiązku wszechstronnego przeprowadzenia wszystkich badań psychiatrycznych. Od badań dodatkowych nie można rozpoczynać, trzeba na nich kończyć. Mają one znaczenie w łączności z całym obrazem klinicznym. Zresztą nie wszyscy lekarze mają techniczną możliwość dokonania badań dodatkowych i muszą się z konieczności opierać na zwykłych sposobach rozpoznawczych.Przebieg przewlekły i dowody ex non juvantibus stanowią bardzo ważną, chociaż uzyskaną poniewczasie, cechę procesu organicznego. Zdarza się to np. w depresjach okresu inwolucyjnego lub uporczywych stanach nibynerwicowych, gdy najenergiczniejsze leczenie pozostaje bezowocne i choroba nabiera charakteru przewlekłego. Stopniowo też wychodzą na jaw objawy psychoorganiczne, dotąd niedostrzegalne. Pneumoencefalografia doprowadzi w tych przypadkach do wykrycia zmian zanikowych w mózgu. [patrz też: olej do włosów, olej kokosowy, Kabiny Sanitarne ]

Typowe cechy charakteropatyczne

Tuesday, July 12th, 2016

Typowe cechy charakteropatyczne mają dla wprawnego diagnosty wielką wagę rozpoznawczą, zwłaszcza w przypadkach przebiegających    bez objawów dementywnych i bez zaburzeń pamięci. Nie zawsze bowiem mamy możność stwierdzenia całego kompletu objawów psychoorganicznych. Większość tych objawów może być zaznaczona bardzo dyskretnie lub może jej nie być. Natomiast na pierwszym planie znajdują się te z wyliczonych objawów, które upośledzają charakter człowieka: obniżenie uczuciowości wyższej, zmiana sposobu reagowania na bodźce i osłabienie hamulców. z zaburzeniem temperamentu. W obrazie klinicznym stwierdza się wówczas oprócz obniżenia uczuciowości wyższej: nastrój euforyczny, ogólne stępienie życia uczuciowego , nietrzymanie afektów , drażliwość, wybuchowość, lepkość, skłonność do zalegania afektów  i do działań impulsywnych itd. Czasem kombinacja bezkrytycyzmu, obniżenia uczuciowości wyższej i odhamowania popędów stwarza znamienną sylwetkę charakterologiczną w postaci natarczywości, nierzadko ze skłonnością do czynów niespołecznych.      W przypadkach takich mówiono dawniej o psychopatyzacji osobowości. Miana tego lepiej unikać ze względu na nieokreśloność pojęcia psychopatii. Do zagadnień tych powrócimy przy omawianiu charakteropatii organicznych. Systematykę zaburzeń psychoorganicznych tworzyć można według różnych sprawdzianów. Sprawdzian etiologiczny odgrywa w medycynie zawsze najdonioślejszą rolę. Pomijając fakt,  że etiologię nie zawsze da się ustalić, stwierdzić trzeba, że nie wystarcza ona klinicyście rozumującemu nowoczesnymi kategoriami. Aby zrozumieć genezę stanu faktycznego, trzeba znać etiopatogenezę przypadku. Czas zadziałania czynnika etiologicznego jest szczególnie ważny. Aby w zawiłych stosunkach, które stwarza przyroda, zdobyć jaką taką orientację, wprowadzono podział na uszkodzenia mózgu uwarunkowane genetycznie i egzogennie, Dwa te rzędy przyczyn są ze sobą nierozerwalnie sprzężone i tylko drogą analizy dadzą się rozdzielić. Czynnik szkodliwy może zadziałać w okresie progenetycznym, tj. w okresie powstawania i dojrzewania komórek płciowych (gametów) i aktu zapłodnienia. Może też zadziałać w okresie blastogenezy, czyli embriogenezy  ten okres zarodkowy trwa mniej więcej w ciągu pierwszego trymestru ciąży ludzkiej. Okres organogenezy, czyli fetogenezy – rozwoju płodowego – trwa w ciągu II i III trymestru ciąży. [podobne:  olej do włosów, olej kokosowy, Kabiny Sanitarne ]