Posts Tagged ‘olej do włosów’

Ograniczenie umysłowe

Tuesday, July 12th, 2016

Wszystko, co powiedziano o głuptakach, dotyczy w łagodniejszym stopniu i ograniczonych umysłowo. Pojęcie to obejmuje przypadki od pogranicza z głuptactwem aż po granicę zdrowia umysłowego. Ociężałość umysłową zalicza się już do normy. Najczęściej ograniczeni zdolni są przyswoić sobie, co prawda z trudem, wiadomości z zakresu szkoły podstawowej. Wyniki te osiągają dzięki lepszej pamięci niż głuptacy,     a także dzięki innym zdolnościom, umożliwiającym im rozbudzenie pewnych ambicji , zainteresowań, poczucia obowiązku lub konieczności bytu. Z zasady powtarzają oni poszczególne klasy  lecz przy dużej pilności i wytrwałości posuwają się naprzód. Lżej ograniczeni mogą ukończyć nawet szkołę średnią, a zdarza się, że i szkołę wyższą. Załamanie następuje przeważnie dopiero po opuszczeniu szkoły, a więc          w zetknięciu ,z wymogami życia, które zmusza ich do samodzielnego myślenia i działania. Jeżeli nie mają psychopatycznych cech charakteru, to dochodzą do skromnych posad, niezdolni do wybicia się. W dobrze zorganizowanym szkolnictwie już wcześniej zwracają uwagę nauczycieli swoim niedołęstwem umysłowym i trafiają do szkół takiego typu, w których metody i poziom nauki dostosowane są do ich możliwości intelektualnych. Badania inteligencji wykazują mniej lub więcej wyraźne braki w wielu kierunkach. Jeżeli ograniczenie umysłu idzie w parze  z cechami charakteropatycznymi, to dochodzi bardzo szybko do zatargów z otoczeniem. Zdarzają się debile z przesadnym pędem do ważności, bezkrytyczni, przeceniający swoje zdolności. Porywają się oni na zadania, którym potem nie mogą sprostać i załamują się.  Debile   z cechami histeroidnymi, gdy popadną w trudności życiowe, ratują się mechanizmem ucieczki w chorobę. Charakteropaci drażliwi, leniwi, niestali, kłamliwi, niespołeczni prędzej czy później popadają w zatargi z prawem i tracą wolność, do której nie dorośli. W krajach,  w których nie ma dobrze postawionej opieki społecznej, charakteropatyczni debile wchodzą na drogę przestępstwa, włóczęgostwa, nierządu lub wysługiwania się mętom społecznym. W krajach, gdzie dobrze jest postawiona opieka psychiatryczna, debile uspołecznieni i niespołeczni kierowani są do odpowiednich zajęć na wolności lub w domach pracy dobrowolnej albo przymusowej i w ten sposób przestają być ciężarem    i plagą społeczeństwa. [podobne:  ubranka dla niemowląt, olej do włosów, dezynsekcja warszawa ]

Choroby jakie szerzy gruźlica

Tuesday, July 12th, 2016

Gruźlicę mogą szerzyć także osoby, które wykrztuszają prątki gruźlicy, pomimo że czują się zupełnie dobrze i najdokładniejsze badanie podstawowymi metodami oraz promieniami rentgenowskimi nie wykrywa w ich płucach żadnych zmian gruźliczych. Są to nosiciele prątków gruźlicy. Mogą to być jednak chorzy na gruźlicę płuc, lecz ze zmianami w płucach nieuchwytnymi wskutek bardzo. małych rozmiarów zmian, ich siedziby, mało dostępnej dla metod badania, lub ich charakteru. W innych przypadkach można w wywiadach takich osób wykryć podejrzane choroby opłucnej lub płuc. Nieraz są to chorzy z klasycznym obrazem przewlekłego nieżytu oskrzeli na tle rozedmy płuc maskującej zmiany gruźlicze w płucach, których to zmian nie można wobec tego rozpoznać, chociaż w plwocinie, zwłaszcza w okresie zaostrzenia, wykrywa się prątki. Zdarzają się także, wprawdzie rzadko, chorzy na gruźlicę pozapłucną, np. kostnostawową,  których można niekiedy wykryć w plwocinie przy badaniu wielu preparatów bardzo meliczne prątki, pomimo że w płucach nic stwierdza się zmian, Niektórzy tłumaczą takie przypadki zdolnością tkanki płucnej wydalana z ustroju prątków gruźlicy, stwierdzoną doświadczalnie na królikach, Prątki gruźlicy u osób bez zmian  w płucach mogą pochodzić z migdałków podniebiennych, uległych gruźlicy pierwotnej. Ta nieczęsta postać gruźlicy przebiega przeważnie        w postaci przerostu migdałków. Rozpoznać ją można nieraz tylko badaniem ropy, uzyskanej przez ugniatanie zmienionego migdałka. Rzecz prosta, w przypadkach bez uchwytnych zmian gruźliczych       w płucach oraz krtani, w których badanie wykrywa w plowocinie prątki gruźlicy zwykle niestale i w nikłej liczbie  należy przekonać się metodą szczepienia śwince morskiej, czy nie są to w rzeczywistości bardzo rozpowszechnione prątki kwasooporne niechorobotwórcze, które nie różnią się kształtem od prątków gruźlicy . [patrz też:  surówki bawełniane, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, olej do włosów ]