Posts Tagged ‘olej arganowy na włosy’

Zaburzenia wewnątrz wydzielnicze

Tuesday, July 12th, 2016

Wśród przyczyn oligofrenii ogromną rolę odgrywają dalej zaburzenia wewnątrz wydzielnicze wielogruczołowe lub jednogruczołowe (o ile takowe istnieją), które wyciskają swe piętno na rozwoju zarówno cielesnym, jak psychicznym. Na pierwszym miejscu wymienić tu trzeba brak tarczycy lub jej schorzenia, ale i zaburzenia w czynnościach przysadki mózgowej, szyszynki, nadnerczy, grasicy i trzustki współdziałają w powstawaniu różnych postaci niedorozwoju umysłowego, wpływając pośrednio ujemnie na rozwój mózgu. Niedorozwój gruczołów płciowych idzie również często w parze z niedorozwojem umysłowym. Ponieważ niedorozwój i niedoczynność poszczególnych gruczołów wewnątrzwydzielniczych nie zawsze prowadzi do niedorozwoju umysłowego, wymieniony związek przyczynowy musi być naprawdę daleko zawilszy, niżby to sobie można było mechanistycznie wytłumaczyć. Stwierdzane  tak częste zmiany rozwojowe gruczołów wewnątrzwydzielniczych mogłyby być wynikiem,         a niekoniecznie przyczyną zakłóconej czynności ośrodkowego układu nerwowego. To samo można powiedzieć o stwierdzanych w niedorozwoju umysłowym zaburzeniach rozwojowych naczyń krwionośnych. Natomiast niewątpliwie zabójcze dla zarodka l płodu Jest przebywanie matki       w atmosferze przesyconej tlenkiem węgla, który przechodzi z łatwością przez łożysko.  Tego przewlekłego zatrucia czadem da się umknąć, jeżeli się myśli kategoriami psychoprofilaktyki. [podobne:  olejek tamanu, olej arganowy, olej arganowy na włosy ]

Wady wrodzone

Tuesday, July 12th, 2016

Dane statystyczne zdają się wskazywać na częstsze występowanie wrodzonych wad rozwojowych u dzieci wieloródek, ponieważ są one            w wyższym stopniu narażone na stykanie się z dziecięcymi chorobami wirusowymi. Niemałe znaczenie ma również stan niedożywienia matki   w czasie ciąży, szczególnie brak witamin w pokarmach. Wreszcie od dawna podejrzewa się szkodliwy wpływ na rozwój płodu naświetlań promieniami radu i Roentgena we wczesnym okresie ciąży. Jeżeli stawiamy uraz porodowy wśród przyczyn niedorozwoju, umysłowego na jednym z pierwszych miejsc, to tym samym me można pozostawić bez rozważań zagadnienia przyczyn urazu porodowego. Przyczyny tkwią zazwyczaj w nieprawidłowościach budowy miednicy .Czynnik dziedziczności mógłby tu wchodzić w rachubę o tyle, że kształt miednicy, na równym z kształtem i  budową wielu innych części ciała, może być cechą dziedziczną. W pewnych. rodach skłonność do ciężkich porodów może być przekazywana z matek na córki. Tym samym też noworodki narażone są na niebezpieczeństwo urazu czaszki. Sytuacja ta może naśladować przenoszenie się cech drogą dziedziczności, nie dotyczy to Jednakże żadną miarą dziedziczenia się niedorozwoju umysłowego,    w przypadkach tych jest przecież cechą osobniczo nabytą. Zresztą z kolei zwrocie trzeba uwagę na fakt, że i dziedziczenie się kształtu miednicy jako czynnika warunkującego ciężkie porody przeważnie może nie mieć nic wspólnego z dziedzicznością. Zniekształcenia miednicy bodaj czy nie najczęściej zależą od odżywiania się kobiet w okresie dziecięcym, a tym, samym od warunków gospodarczych. Pozostawanie wielu pokoleń w tak samo niekorzystnych warunkach gospodarczych wywołuje w pewnych środowiskach zbiorową krzywicę. Mnóstwo kobiet, całe pokolenia kobiet mogą w ten sposób przechodzić krzywicę, która odbija się ujemnie na budowie miednicy kostnej. Zjawisko        to może prowadzić do pozornego przenoszenia się niedorozwoju umysłowego drogą dziedziczności, nad czym statystycy zazwyczaj się nie zastanawiają. Oprócz tego jednak niemałą rolę zdaje się odgrywać krzywica samych oligofrenicznych osobników. Pewne zmiany anatomiczne widać już na czaszce za życia czyli głowa łódkowata itd. W ostatnich latach zwrócono uwagę na tokspolazmozę jako czynnik chorobotwórczy, który być może odgrywa rolę w genezie oligofrenii, a także innych schorzeń ośrodkowego układu nerwowego. Z dotychczasowych badań zdaje się wynikać, że ogromny odsetek ludności wielu krajów dotknięty jest toksoplazmozą. Ponieważ zakażenie toksoplazmozą następuje nierzadko w czasie porodu lub od zwierząt domowych, może to imitować uwarunkowanie dziedziczne następstw toksoplasmozy mózgu, np. niedorozwoju umysłowego, podobnie jak to jest z krzywicą kości czaszki. [patrz też: olejek tamanu, olej arganowy, olej arganowy na włosy ]