Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Zaburzenia wewnątrz wydzielnicze

Tuesday, July 12th, 2016

Wśród przyczyn oligofrenii ogromną rolę odgrywają dalej zaburzenia wewnątrz wydzielnicze wielogruczołowe lub jednogruczołowe (o ile takowe istnieją), które wyciskają swe piętno na rozwoju zarówno cielesnym, jak psychicznym. Na pierwszym miejscu wymienić tu trzeba brak tarczycy lub jej schorzenia, ale i zaburzenia w czynnościach przysadki mózgowej, szyszynki, nadnerczy, grasicy i trzustki współdziałają w powstawaniu różnych postaci niedorozwoju umysłowego, wpływając pośrednio ujemnie na rozwój mózgu. Niedorozwój gruczołów płciowych idzie również często w parze z niedorozwojem umysłowym. Ponieważ niedorozwój i niedoczynność poszczególnych gruczołów wewnątrzwydzielniczych nie zawsze prowadzi do niedorozwoju umysłowego, wymieniony związek przyczynowy musi być naprawdę daleko zawilszy, niżby to sobie można było mechanistycznie wytłumaczyć. Stwierdzane  tak częste zmiany rozwojowe gruczołów wewnątrzwydzielniczych mogłyby być wynikiem,         a niekoniecznie przyczyną zakłóconej czynności ośrodkowego układu nerwowego. To samo można powiedzieć o stwierdzanych w niedorozwoju umysłowym zaburzeniach rozwojowych naczyń krwionośnych. Natomiast niewątpliwie zabójcze dla zarodka l płodu Jest przebywanie matki       w atmosferze przesyconej tlenkiem węgla, który przechodzi z łatwością przez łożysko.  Tego przewlekłego zatrucia czadem da się umknąć, jeżeli się myśli kategoriami psychoprofilaktyki. [podobne:  poradnia psychologiczna kielce, psycholog Kraków, odzież termoaktywna ]

Szkodliwe skutki działania promieniowania jonizującego

Tuesday, July 12th, 2016

Odkąd przekonano się, że w następstwie atomowego bombardowania Hiroszimy pojawiają się u ofiar późne szkody, zwrócono uwagę na szkodliwe skutki działania promieni jonizujących na żywe komórki. W grę wchodzą promienie a13, neutronowe i protonowe jako napromienienia korpuskularne oraz pro- mienie y i rentgenowskie jako fale elektromagnetyczne. Szczególnie podatne są. tkanki niedojrzałe   i szybko rosnące, zwłaszcza komórki w czasie mitozy. Wyjaśnia to genezę gametopatii. Napromienienie prowadzi do mutacji genów                  i do zmian chromosomów, przy czym stwierdzono, że w ciągu życia skutki działania promieni kumulują się. Z badań Atomie Bomb Casualty Cammission (ABCC) wynika, że eksplozje atomowe w Japonii spowodowały istotny wzrost przypadków wad rozwojowych . Wzrost radioaktywności atmosfery spowodowany próbnymi wybuchami atomowymi mógłby się w przyszłości okazać tragicznym dla ludzkości.        Za mało się myśli o roli urazów Psychicznych, zwłaszcza gdy są ciężkie i długotrwale. Klebanow (wg Huffmanna 1963) przebadał 1430 noworodków żydowskich z pierwszych trzech lat po II wojnie Światowej ej i stwierdził wybitną podwyżkę od- setka zaburzeń rozwojowych, mianowicie 58 przypadków, w tej liczbie , 12 naczyniaków i znamion, 8 zniekształceń stopy, 5 wodogłowia itd. Przyczyną tego zjawiska były niewątpliwie zmiany wsteczne jajników, wywołane przejściami moralnymi w obozach wyniszczenia i zaburzeniami hormonalnymi. Badania tego typu pokrywają się z wynikiem badań Stievego (1952) nad, wpływem układu nerwowego na budowę i czynności narządów rodnych,       do którego, to tematu jeszcze powrócimy. Wszystkie sprawy chorobowe, które w  czasie ciąży, zwłaszcza w pierwszych miesiącach, upośledzają dowóz tlenu i pożywienia dla zarodka, grożą pojawieniem się- zaburzeń rozwojowych. Wśród tych przyczyn wymienić należy choroby narządów rodnych matki, utrudniające zagnieżdżenie się jaja w błonie śluzowej macicy. Wszystkie choroby matki przebiegające         z upośledzeniem krążenia i wpływające źle na skład krwi mogą się odbić na zdrowiu . W przypadkach niedorozwoju umysłowego  i innych encefalopatii wrodzonych zawsze należy w wywiadach pytać o możliwość krwawień we wczesnych okresach ciąży. [przypisy:  odzież termoaktywna, Zdrowa żywność, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]