Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Wady wrodzone

Tuesday, July 12th, 2016

Dane statystyczne zdają się wskazywać na częstsze występowanie wrodzonych wad rozwojowych u dzieci wieloródek, ponieważ są one            w wyższym stopniu narażone na stykanie się z dziecięcymi chorobami wirusowymi. Niemałe znaczenie ma również stan niedożywienia matki   w czasie ciąży, szczególnie brak witamin w pokarmach. Wreszcie od dawna podejrzewa się szkodliwy wpływ na rozwój płodu naświetlań promieniami radu i Roentgena we wczesnym okresie ciąży. Jeżeli stawiamy uraz porodowy wśród przyczyn niedorozwoju, umysłowego na jednym z pierwszych miejsc, to tym samym me można pozostawić bez rozważań zagadnienia przyczyn urazu porodowego. Przyczyny tkwią zazwyczaj w nieprawidłowościach budowy miednicy .Czynnik dziedziczności mógłby tu wchodzić w rachubę o tyle, że kształt miednicy, na równym z kształtem i  budową wielu innych części ciała, może być cechą dziedziczną. W pewnych. rodach skłonność do ciężkich porodów może być przekazywana z matek na córki. Tym samym też noworodki narażone są na niebezpieczeństwo urazu czaszki. Sytuacja ta może naśladować przenoszenie się cech drogą dziedziczności, nie dotyczy to Jednakże żadną miarą dziedziczenia się niedorozwoju umysłowego,    w przypadkach tych jest przecież cechą osobniczo nabytą. Zresztą z kolei zwrocie trzeba uwagę na fakt, że i dziedziczenie się kształtu miednicy jako czynnika warunkującego ciężkie porody przeważnie może nie mieć nic wspólnego z dziedzicznością. Zniekształcenia miednicy bodaj czy nie najczęściej zależą od odżywiania się kobiet w okresie dziecięcym, a tym, samym od warunków gospodarczych. Pozostawanie wielu pokoleń w tak samo niekorzystnych warunkach gospodarczych wywołuje w pewnych środowiskach zbiorową krzywicę. Mnóstwo kobiet, całe pokolenia kobiet mogą w ten sposób przechodzić krzywicę, która odbija się ujemnie na budowie miednicy kostnej. Zjawisko        to może prowadzić do pozornego przenoszenia się niedorozwoju umysłowego drogą dziedziczności, nad czym statystycy zazwyczaj się nie zastanawiają. Oprócz tego jednak niemałą rolę zdaje się odgrywać krzywica samych oligofrenicznych osobników. Pewne zmiany anatomiczne widać już na czaszce za życia czyli głowa łódkowata itd. W ostatnich latach zwrócono uwagę na tokspolazmozę jako czynnik chorobotwórczy, który być może odgrywa rolę w genezie oligofrenii, a także innych schorzeń ośrodkowego układu nerwowego. Z dotychczasowych badań zdaje się wynikać, że ogromny odsetek ludności wielu krajów dotknięty jest toksoplazmozą. Ponieważ zakażenie toksoplazmozą następuje nierzadko w czasie porodu lub od zwierząt domowych, może to imitować uwarunkowanie dziedziczne następstw toksoplasmozy mózgu, np. niedorozwoju umysłowego, podobnie jak to jest z krzywicą kości czaszki. [patrz też: oczyszczanie organizmu, gabinety stomatologiczne, medycyna estetyczna ]

Butyrofenony i ich działanie farmakologiczne

Tuesday, July 12th, 2016

Pierwszy z tej grupy zsyntetyzowany przez Janssena to haloperidolznany też pod nazwą fabryczną Serenase. W porównaniu z pochodnymi fenotiazyny butyrofenony mają silniejsze działanie na centralny układ nerwowy, mniejsze natomiast na układ wegetatywny. Nie mają działania nasennego. Właściwości farmakodynamiczne wyrażają się przede wszystkim wpływem na aktywność psychomotoryczną.          Wpływ ten jest dwojakiego rodzaju w małych dawkach powodują wzmożenie napędu psychoruchowego, natomiast w większych zahamowanie podobne do wywołanego chłoropromazyną. W stosunku do układu nerwowego autonomicznego mają właściwości adrenolityczne. Blokują działanie histaminy i serotoniny. Mają działanie antagonistyczne w stosunku do psychoanaleptyków oraz wzmacniają i przedłużają działanie barbituranów. Dla dopełnienia obrazu działanią farmakodynamicznego butyrofenonów trzeba dodać, że mają działanie lekko hipotermizujące i znieczulające miejscowo, Głównym wskazaniem dla haloperidolu są pobudzenia psychomotoryczne              o najróżniejszej etiologii. Lek jest specyfikiem przeciwko stanom maniakalnym. W stosunku do ostrych psychoz schizofrenicznych najlepsze efekty lecznicze daje w schizofrenii paranoidalnej, nawet w tych przypadkach, które oporne są na leczenie chloropromazyną, a poza tym        w hebefrenicznej postaci schizofrenii. Bardzo dobre efekty uzyskuje się w przypadkach schizofrenii przewlekłej, u wieloletnich chorych z wybitnie zaznaczonymi objawami autyzmu i negatywizmu opornych na leczenie chloropromazyną. Haloperidol przełamuje jakoby barierę izolacyjną, jaką się chory otacza. Nie- którzy określają to działanie jako “zmiękczające” (softening). Dawkowanie haloperidolu wynosi 6-20 mg dziennie. Wyjątkowo stosuje się dawki wyższe, do 60 mg na dobę, przy czym tolerancja na lek jest bardzo dobra. Lek stosuje się przeważnie doustnie przez okres 3-4 tyg. Po uzyskaniu efektu leczniczego przechodzi się na dawki podtrzymujące 2-4 mg . dziennie. Ustępują one łatwo pod .wpływem leków antyparkinsonoidalnych. Przy podawaniu leku obserwuje się drżenie w zakresie rąk i języka, może wystąpić wzmożona potliwość i wzmożone wydzielanie śliny. Czasami mogą pojawiać się  twarzowe i napadowy szczękościsk. Przy podawaniu leku nie obserwuje się zmian we krwi. Nie zaobserwowano także, by lek miał wpływ na narządy miąższowe, funkcje wątroby i ńerek. Haloperidol jest produkowany w postaci ampułek po 5 mg do wstrzykiwań domięśniowych i w postaci roztworu, gdzie 1 kropla zawiera 0,1 mg, a więc 10 kropli = 1 mg. W tej ostatniej postaci lek nie ma żadnego smaku i jest chętnie przez chorych przyjmowany. Poza tym istnieje w tabletkach    po 1 mg. [więcej w: oczyszczanie organizmu, depilacja laserowa Łódź, Balsam Johnson ]