Posts Tagged ‘Karmy dla psów’

Depresja paralityczna

Tuesday, July 12th, 2016

Podobna właściwość urojeń występuje w tzw. depresji paralitycznej, w której zwykle chodzi o zespół de- presyjny czynnościowy wikłający podstawowy proces organiczny. Chory czuje się wówczas ostatnim z nędzarzy,  potępieńcem, największym ze zbrodniarzy, diabłem, ciało jego pomniejszyło się do rozmiarów naparstka, w ogóle przestał istnieć (nihilizm), smaży się w piekle, gnije i rozpada się. Takie skrajnie poniżające urojenia noszą w piśmiennictwie francuskim nazwę zespołu Cotarda. W jednym z naszych przypadków porażenia postępującego chora, nie wykazująca zresztą objawów zespołu depresyjnego nawarstwionego, doznawała przedziwnych parestezji czy urojeń hipochondrycznych               w głowie, z powodu których włożyła głowę do pieca, doznając oparzeń III stopnia. Chora ta twierdziła, zresztą bez szczególnej dysforii, że jej głowa lata w górę i w dół, że jej odpada od ciała i krąży dokoła itd. W urojeniach typu organicznego rzeczywistość i fizyczne możliwości w ogóle nie są brane w rachubę jako sprawdzian. Tak np. urojenie nicości jest w ogóle koncepcją niepojętą. Zaostrzanie się pewnych objawów nocną porą jest również znamienne dla psychoz pochodzenia organicznego, np. miażdżycowego, toksycznego, infekcyjnego, zastoinowego lub tym podobnych. Zjawisko to widujemy szczególnie często w majaczeniu i splątaniu, gdzie zresztą podłoże organiczne może być przemijające. Natomiast w psychozach starczych widujemy często stany niepokoju psychoruchowego nie dające się zaliczyć do żadnej z opisanych psychoz czynnościowych, doprowadzające czasem do odwrócenia dnia i nocy: chory w dzień drzemie, a w nocy wychodzi z łóżka, czyni poszukiwania        i hałasy, zachowuje się głośno itd. [więcej w: Karmy dla psów, uprawnienia sep, deratyzacja warszawa ]

Głuptactwo

Tuesday, July 12th, 2016

Głuptacy przewyższają idiotów tym, że drugi układ sygnalizacyjny jest u nich jako tako rozwinięty. U głębokich imbecylów mowa jest gramatycznie wadliwa, zapas słów ubogi, wymowa niedokształcona, jednakże porozumiewanie się z otoczeniem jest możliwe. Natomiast sprawdzianem w stosunku do zdrowia psychicznego jest niemożność przyswojenia sobie zupełnie lub przynajmniej w dostatecznym stopniu elementarnych wiadomości szkolnych, mimo usiłowań otoczenia w tym kierunku. Dzieci te po kilka lat powtarzają tę samą klasę. Jeżeli rozpoznają litery, to nie mogą się nauczyć łączenia ich w zgłoski lub zgłosek w wyrazy. Umiejętność czytania. mimo wieloletniej nad nimi pracy pozostaje na stopniu niezadowalającym. Jeżeli nawet umieją liczyć mechanicznie, to działania rachunkowe w zakresie pierwszych     klas szkoły podstawowej są dla nich nie do opanowania. Wystrzegać się tu należy mieszania sprawy z analfabetyzmem środowiskowego pochodzenia. W razie wątpliwości rozstrzygają w naszych warunkach postępy na kursach dla analfabetów. Zresztą z oceny całości rozwiniętych czynności psychicznych można zawsze wytworzyć sobie sąd pośredni o możliwej zdolności osobnika do przyswojenia sobie elementarnych wiadomości szkolnych. Przy badaniach testami: usiłuje się zazwyczaj uzyskać dane porównawcze z dziećmi odpowiedniego wieku. Orzeka się np., że osobnik ten jest na poziomie  dwuletniego dziecka. Wnioski te mają bardzo względną wartość, chociaż w praktyce ułatwiają nam orientację. Pamiętać bo- wiem trzeba o tym, że poziom dziecka u głuptaka oznacza tylko tyle, że osobnik potrafił sobie              w dotychczasowym życiu przyswoić zapas wiadomości, które posiada kilkuletnie dziecko. Jednakże dziecko przewyższa głuptaka możliwościami rozwoju umysłowego. Natomiast głuptak może je przewyższać doświadczeniami życiowymi, może np. wykonywać zręcznie pewną pracę,   podróżować, rozumieć i znać pewne niebezpieczeństwa itd. Dziecko więc nigdy nie jest na poziomie głuptaka, gdyż nie posiada doświadczenia życiowego, umożliwiającego tamtemu dokonanie pewnych działań myślowych. Głuptak natomiast takichże samych działań myślowych nie potrafi dokonać, gdyż brak mu dostatecznej sprawności umysłowej. [hasła pokrewne: Karmy dla psów, artykuły fryzjerskie, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]