Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Obraz anatomopatologiczny

Tuesday, July 12th, 2016

W obrazie anatomopatologicznym górują też grube zmiany. Uderzająco duży odsetek oligofreników przypada na porody pierwiastkowe, przedwczesne. Przy przeciskaniu się główki przez kanał porodowy dochodzi do znacznych wahań ciśnienia krwi. Najczęściej noworodek ginie, lecz gdy ocaleje, uszkodzenia te muszą prowadzić do ciężkiego niedorozwoju. Jako następstwo stwierdza się zazwyczaj objawy ogniskowe, np. porażenie połowicze, niedowład nerwu twarzowego, zez, oczopląs itd. Na pochodzenie zarówno niedorozwoju umysłowego, jak                           i organicznych charakteropatii, być może także padaczki kryptogennej, bardzo dużo światła rzuciły badania i rozważania pediatrów nad genezą wrodzonych wad rozwojowych. Australijski okulista Gregg pierwszy stworzył pojęcie embryopathia rubeolosa na oznaczenie różyczki przebytej w życiu płodowym. Dalsze badania doświadczalne i spostrzeżenia kliniczne pozwoliły na rozciągnięcie tego pojęcia na różne inne wirusowe choroby; na które cierpią nie tylko dzieci, ale i płody. Dotyczy to np. również odry, świnki, ospy, poliomyelitis, grypy, żółtaczki zakaźnej itd. Szczególnie niebezpieczny dla płodu Jest okres czterech pierwszych miesięcy ciąży. Choroby wirusowe kobiety ciężarnej przenoszą się wówczas na płód i stają się przyczyną zaburzeń rozwojowych. Te embriopatie wirusowe mają ogromne znaczenie jako czynnik etiologiczny niedorozwoju umysłowego, charakteropatii i innych wrodzonych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Chodzi tu                 o zapalenia mózgu, przebyte w życiu płodowym i pozapłodowym Engelhart (1957) zwrócił ponadto uwagę na możliwość przebycia zakażenia wirusowego w życiu płodowym, chociaż w czasie tym matka mogła nie zdradzać żadnych objawów tej choroby. wirusowej. Przyczyna tego zjawiska polega na tym, że matka mogła przebyć tę chorobę w swych latach dziecięcych i nabyć odporność. Matka przenosi wówczas wirusy na płód, sama, jednak nie ulega zakażeniu. W wywiadzie trzeba dokładnie ustalić, czy matka oligofrenika przebywała w pierwszych miesiącach ciąży w otoczeniu dzieci przechodzących jedną z chorób wirusowych i czy sama chorobę tę w swych latach dziecięcych przeszła. Ma to zrozumiałe znaczenie zapobiegawcze. Stwierdzono, że wirusy   są przeniknąć przez filtr naczyń krwionośnych łożyska już w pierwszych miesiącach ciąży, podczas gdy większe cząsteczki przeciwciał uodpornionej matki przeciskają się przez barierę krwi łożyska dopiero w drugiej połowie ciąży, wywołując znane zjawisko odporności niemowlęcia w ciągu pierwszego roku życia przeciw niektórym chorobom wirusowym. [więcej w: stomatologia Kraków, Kabiny Sanitarne, olejek kokosowy na włosy ]

Głuptactwo jest niedorozwojem wszystkich czynności psychicznych

Tuesday, July 12th, 2016

Obok dobrodusznych spotyka się także głuptaków uczuciowo zimnych, brutalnych, chytrych, nieprzystępnych, upartych, z którymi trudno nawiązać łączność uczuciową. Głuptactwo jest więc właściwie niedorozwojem wszystkich czynności psychicznych, chociaż braki intelektualne rzucają się najbardziej w oczy. U wielu głuptaków rozwinięte są prymitywne uczucia wyższe, które pozwalają na zatrudnianie ich przy prostych zajęciach. Okazują wówczas pracowitość, obowiązkowość, elementarną uczciwość. W ustrojach społecznych, w których źle postawiona jest opieka społeczna, z głuptaków rekrutują się bezrobotni, włóczędzy, żebracy i prostytutki. Głuptacy cięższego stopnia zazwyczaj wcześnie trafiają do zakładów zamkniętych, najczęściej przez więzienie. Głuptacy lżejszego stopnia często znajdują zajęcia przy rodzinach, jako pastuchy, dojarze, poganiacze bydła itp. Jako siły najemne często zmieniają miejsce pracy, co z czasem zastanawia już przy przeglądaniu ich życiorysu. W dobrze postawionych szkołach specjalnych, a więc przy usilnej pracy nad rozwojem ich umysłu, głuptacy mogą osiągnąć pewną sprawność i nauczyć się wielu zajęć praktycznych, które dadzą im utrzymanie lub nawet samodzielne zajęcie zarobkowe. Częstym zjawiskiem jest nieznoszenie napojów wyskokowych i czyny przestępcze pod ich wpływem. Zdarza się więc, że głuptak w ciągu wielu lat prowadzi się nienagannie, po czym nagle pod wpływem alkoholu staje się przestępcą. Głuptacy potrafią często praktycznie więcej, niż teoretycznie wiedzą. Rolnik może dobrze uprawiać ziemię według nabytej rutyny, chociaż nie rozumie, dlaczego robi się tak, a nie inaczej.     U dziecka była odwrotnie. Caaeern braki inteligencji bywają rozrzucone nierównomiernie, toteż przy niezwykłych “zdolnościach w jednym kierunku, np. do rachunków, muzyki, rysunków, stwierdza się czasem nieprawdopodobne braki ogólnej sprawności umysłowej.  Niektórzy głuptacy orientują się dość dobrze w czasie i rozróżniają godziny, dnie, Jata. Orientacja w przestrzeni w pewnym zakresie bywa utrzymana, natomiast orientacja w sytuacji bywa upośledzona i tym tłumaczy się nierzadko błędne postępowanie. Bardzo często głuptacy przeceniają swoje zdolności i bezkrytycznie porywają się na zadania, którym potem nie mogą sprostać. Niektórzy natomiast zdają sobie sprawę ze swojej głupoty i ci szukają oparcia w mądrzejszych towarzyszach, w których autorytet bywają ślepo zapatrzeni. Wybuchy wściekłości są albo przesadną odpowiedzią na zwykłe podniety, albo naturalną reakcją na źle zrozumiane sytuacje. Uwaga bywa nadmiernie przerzutna i ulega szybko :zmęczeniu. Mówi się czasem o postępującej oligofrenii. Często chodzi tu o kiłę wrodzoną lub o inny proces otępieniowy, wikłający podstawową sprawę. Na stare lata często niedorozwój umysłowy przechodzi przedwcześnie w otępienie starcze. [przypisy: , gabinet kosmetyczny, Kabiny Sanitarne, przedłużanie rzęs ]