Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Szczególne postaci niedorozwoju umysłowego

Tuesday, July 12th, 2016

Na temat etiologii tego cierpienia długi czas gubiono się w domysłach i hipotezach. Już dawno zauważono, że często, acz nie zawsze, chodzi tu o dzieci starszych matek, często powyżej 40 r. ż., czasem o pierwsze i jedyne dziecko, częstokroć najmłodsze z licznego rodzeństwa. Ogólnie mówiło się, ze mongoloidia jest wyrazem wyczerpania żywotności matki. Za tezą tą mogły przemawiać przypadki charłaczych matek, nawet młodych, które wydawały na świat mongoloidne potomstwo, Czasem jednak hipoteza obniżonej żywotności nie sprawdza się, przynajmniej sądząc z pozoru, Pojęcie wyczerpania żywotności rozrodczej pozostawało ogólnikiem, który nic nie wyjaśniał. Dopiero odkrycia ostatnich lat przybliżyły nas do sedna tej zagadki. Okazało się, że tajemnica leży w nieprawidłowościach chromosomów . Zaburzenie rozwojowe polega na tym, że zamiast pary chromosomów autosomicznych jest ich trzy. Wskutek tego komórki ustroju mongoloida liczą nie 46, lecz 47 chromosomów. Nie jest to oczywiście cecha dziedziczna, gdyż dziedziczność nie odgrywa jak mniemano  w mongoloidii żadnej roli, lecz osobniczo nabyta, o czym się wielokrotnie przekonano w ciągu stulecia. Czasem co prawda wskazywano na fakt, że jeszcze nigdy nie opisano przypadku jednojajowych bliźniaków, z których jeden byłby mongoloidem, a drugi zdrowy. Badano też rodziny,  w których mongoloidia występuje wielokrotnie. Niektóre z tych chorych osobników miały po 46 chromosomów, okazało się jednak, że poszukiwany trzeci autosom przykleił się do ramienia innego autosomu, powodując jego nienaturalne wydłużenie. Zjawisko to nazwano translokacją. Zdrowe fenotypy spośród krewnych miewały i po 45 chromosomów, przy czym translokowany chromosom tak samo można było odszukać przy innym chromosomie, natomiast “osierocony” chromosom występował pojedynczo. Jeżeli teraz taka gameta matki, zawierająca jako haploid chromosom translokowany i jeden autosom, skrzyżuje się z męską gametą o prawidłowym garniturze chromosomów, to zygota posiadać będzie wprawdzie 46 chromosomów z potrójnym chromosomem autosomicznym, jednakże ten trzeci na mocy translokacji sprzęgnie się          z innym autosomem, W ten sposób powstanie dziedzicząca się postać mongolizmu. [przypisy:  gabinet kosmetyczny, olejek arganowy do włosów, integracja sensoryczna ]

Fenelzyna znana pod nazwami fabrycznymi

Tuesday, July 12th, 2016

Fenelzyna znana pod nazwami fabrycznymi jest lekiem sympatykomimetycznym, hamującym monoaminooksydazę podobnie jak feniprazyna (Catron). Lek ten jest zalecany jako środek przeciwdepresyjny, jednakże skuteczność jego może się opierać tylko na działaniu na nadbudówkę nerwicową. Dawka początkowa wynosi 60-90 mg na dobę. Po uzyskaniu poprawy, która następuje zwykle po upływie 2-6 tyg., dawkę obniża się do 30 mg na dobę. Przeciwwskazaniem do stosowania fenelzyny są choroby wątroby i nerek. Lek jest w sprzedaży w tabletkach po 15 mg. Wspomniana feniprazyna stosowana jest w dawkach 12-24 mg dziennie. Lek ma łagodne działanie uspokajające i przeciwdepresyjne. Trzeba podkreślić, że wszystkie inhibitory MAO w kombinacji z pochodnymi fenotiazyny dają obraz ciężkiego zatrucia. Można je podawać po odstawieniu pochodnych fenotiazyny dopiero po przynajmniej 10 dniach. W żadnym wypadku nie wolno leku podawać w czasie krótszym niż 30 min. Poleca się badanie ciśnienia tętniczego przed kroplówką i po zakończeniu jej podawania na leżąco i na stojąco. Kroplówki podaje się codziennie przez 12- 15 dni. Parenteralny niamid może być podawany również domięśniowo w pojedynczych dawkach 250 i 500 mg 2 razy dziennie (również jako roztwór w soli fizjologicznej albo w wodzie destylowanej), szczególnie u chorych podnieconych, gdzie założenie kroplówki byłoby kłopotliwe. Całość kuracji nie powinna być krótsza niż 6 wstrzyknięć i można ją rozciągać do 12. Poprawy można oczekiwać już po pierwszych dwóch dobach kuracji. [przypisy:  odzież dla dzieci, integracja sensoryczna, fizjoterapia ]