Posts Tagged ‘infekcje intymne’

Ciała tłuszczowate prątków

Tuesday, July 12th, 2016

W preparatach barwionych plwociny oraz w preparatach ze starych hodowli widać często w prątkach niezabarwione ziarna. Nie są to zarodniki prątków, jak przypuszczano pierwotnie. Są to części prątka o charakterze ciał tłuszczowatych barwiące się metodą Grama  dodatnio. Młode hodowle zawierają ich mniej i dlatego w prątkach z takich hodowli spotyka się ziarna o wiele rzadziej, Pod mikroskopem elektronowym w powiększeniu 20.000-krotnym prątek przedstawia się jako skupienie wałeczkowate ziarn, przeważnie bardzo małych z niewielką liczbą wodniczek. Prątki gruźlicy typu ludzkiego rosną na rozmaitych pożywkach sztucznych, zwłaszcza z dodatkiem gliceryny, w ciepłocie                   30-41° C, najlepiej w ciepłocie 37,5°·C. Wymagają one dostatecznego dostępu tlenu  dlatego w warunkach beztlenowych szybko giną ulegając stopniowej autolizie (Ernest Sym). Prątki gruźlicy cechuje duża wytrzymałość na czynniki zewnętrzne. Zabezpieczone od wysychania mogą pozostawać w pożywkach żywe bez przeszczepiania przez kilka miesięcy. Wytrzymują one 16 dni wysychania w warunkach dla siebie niepomyślnych w świetle rozproszonym, a w warunkach zbliżonych do naturalnych pozostają żywe w zimie jeszcze po 27 dniach (Mania Hryniewicz i Janina Szymańska). Najwrażliwsze są prątki na działanie promieni słonecznych: w cienkiej warstwie plwociny na szkle giną już     po 3-6 godzinach działania słońca, Im powietrze jest przejrzystsze, 1m zatem zawiera więcej promieni pozafiołkowych, tym działanie światła słonecznego jest silniejsze. Promienie, które przeszły przez zwykłe szkło pochłaniające promienie pozaczułkowe, działają słabiej, Jeżeli nie         są wystawione na działanie słońca, to   w wyschłej plwocinie mogą prątki zachować swą zjadliwość miesiącami, a w wilgoci i ciemności przy Zwykłej ciepłocie nawet cały rok. Ciepłota 90° C w środowisku wilgotnym zabija prątki już po 2 minutach, 60.0 – po godzinie, 55° – po 6 godzinach. Niską ciepłotę znoszą prątki dość dobrze. Najkorzystniejsza ciepłota dla. ich rozwoju wynosi 38° C. [więcej w: infekcje intymne, wkładki sfp, salon fryzjerski mokotów ]

Znaczenie czynników powodujących gruźlicę

Tuesday, July 12th, 2016

Znaczenie warunków mieszkaniowych wyjaśniają dobrze statystyki dowodzące, że z ich poprawą zmniejsza się zachorowanie i śmiertelność na gruźlicę. Np. w Glasgow gruźlica płuc u mieszkających w małych miasteczkach jest o 65 % częstsza niż u osób lepiej mieszkających,             a różnica śmiertelności jest jeszcze większa, dochodzi bowiem do 341 %. Rola warunków mieszkaniowych jest tym znaczniejsza, że w parze    z ciasnotą mieszkań idzie zwykle brak w nich słońca, złe odżywienie, wytężona praca fizyczna lub umysłowa, niedosypianie, częste nadużywanie latami napojów wyskokowych. Czynniki te osłabiają siły żywotne ustroju i przez to sprzyjają zachorowaniu na gruźlicę, gdy prątki wtargną do ustroju. U kobiet mają wielkie znaczenie częste porody i trwałe karmienie piersią. Silne urazy psychiczne zwłaszcza wywołujące znaczne upośledzenie odżywienia chorego, sprzyjają wybuchowi gruźlicy albo pogarszają jej przebieg. Przeziębienie, z którym chory tak często łączy początek swe] choroby, działa najprawdopodobniej przez osłabienie ustroju. Ogólne osłabienie ustroju pod wpływem zmian atmosferycznych jest prawdopodobnie jedną z przyczyn zaostrzania się gruźlicy płuc na wiosnę. Znaczenie niedostatecznego odżywiania oraz różnych ograniczeń życiowych i urazów psychicznych wyjaśniają dobrze dane statystyczne Tadeusza Kopcia dowodzące znacznego wzrostu umieralności na gruźlicę w Warszawie za czasów okupacji niemieckiej w okresie wojny 1914-1918, gdy wszystkie te czynniki działały łącznie przed wojną umierało na gruźlicę w Warszawie średnio 3,2 %  ludności, podczas zaś okupacji w r. 1917 umarło 9,75%0. Znaczenie warunków higienicznosanitarnych oraz zamożności i kultury ludności dla szerzenia się gruźlicy można zilustrować terytorialnym rozmieszczeniem w Warszawie umieralności na gruźlicę. Najmniejsza umieralność na gruźlicę w okresie od r. 1929 do r. 1933 (1,15-1,59%0) była (Stanisława Bakalowa) w okręgach zamieszkałych przez zamożniejszą klasę ludności, wolne zawody i inteligencję pracującą (1,1-1,63%0) Natomiast najwyższa umieralność była w okręgach robotniczych (2,33-3,34%0) Wszelkie zawody, wykonywane w lokalach zamkniętych, źle przewietrzanych, pełnych kurzu, bardziej narażają na zakażenie gruźlicze, niż te, które są połączone z pracą na wolnym powietrzu. Toteż ogrodnicy, woźnice, a nawet zamiatacze ulic itp. zapadają na gruźlicę płuc rzadziej niż kelnerzy, robotnicy fabryczni i inni. Do zachorowania na gruźlicę płuc usposabiają także zawody, połączone z ustawicznym uciskiem na klatkę piersiową (zawód szewski     i in.). [hasła pokrewne:  pierścionek zaręczynowy, infekcje intymne, surówki bawełniane ]