Posts Tagged ‘infekcje intymne’

W preparatach barwionych plwociny oraz

Tuesday, July 12th, 2016

W preparatach barwionych plwociny oraz w preparatach ze starych hodowli widać często w prątkach niezabarwione ziarna. Nie są to zaro- dniki prątków, jak przypuszczano pierwotnie. Są to części prątka o cha- rakterze ciał tłuszczowatych barwiące się metodą Grama – dodatnio. Młode hodowle zawierają ich mniej i dlatego w prątkach z takich hodowli spotyka się ziarna o wiele rzadziej, Pod mikroskopem elektronowym w powiększeniu 20.000-krotnym prątek przedstawia się jako skupienie wałeczkowate ziarn, przeważnie bardzo małych z niewielką liczbą wo- dniczek. Prątki gruźlicy typu ludzkiego rosną na rozmaitych pożywkach sztucznych, zwłaszcza z dodatkiem 5-6ro gliceryny, w ciepłocie 30-41° C, najlepiej w ciepłocie 37,5°·C. Wymagają one dostatecznego dostępu tlenu ł dlatego w warunkach beztlenowych szybko giną ulegając stopniowej autolizie (Ernest Sym). Prątki gruźlicy cechuje duża wytrzymałość na czynniki zewnętrzne. Zabezpieczone od wysychania mogą pozostawać w pożywkach żywe bez przeszczepiania przez kilka miesięcy. Wytrzymują one 16 dni wysychania w warunkach dla siebie niepomyślnych w świetle rozproszonym, a w wa- runkach zbliżonych do naturalnych pozostają żywe w zimie jeszcze po 27 dniach (Mania Hryniewicz i Janina Szymańska). Najwrażliwsze są prątki na działanie promieni słonecznych: w cienkiej warstwie plwociny na szkle giną już po 3-6 godzinach działania słońca, Im powietrze jest przejrzystsze, 1m zatem zawiera więcej promieni pozafiołkowych, tym działanie światła słonecznego jest silniejsze. Promienie, które przeszły przez zwykłe szkło pochłaniające promienie pozaczułkowe, działają słabiej, Jeżeli nie są wystawione na działanie słońca, to w wyschłej plwocinie mogą prątki zachować swą zjadliwość miesiącami, a w wilgoci i ciemności przy Zwykłej ciepłocie nawet cały rok. Ciepłota 90° C w środowisku wil- gotnym zabija prątki już po 2 minutach, 60.0 – po godzinie, 55° – po 6 godzinach. Niską ciepłotę znoszą prątki dość dobrze. Najkorzystniejsza ciepłota dla. ich rozwoju wynosi 38° C. [więcej w: , infekcje intymne, wkładki sfp, salon fryzjerski mokotów ]

Znaczenie warunków mieszkaniowych wyjasniaja dobrze

Tuesday, July 12th, 2016

Znaczenie warunków mieszkaniowych wyjaśniają dobrze statystyki dowodzące, że z ich poprawą zmniejsza się zachorowanie i śmiertelność na gruźlicę. Np. w Glasgow gruźlica płuc u mieszkających w małych miasteczkach jest o 65 % częstsza niż u osób lepiej mieszkających, a różnica śmiertelności jest jeszcze większa, dochodzi bowiem do 341 %. Rola warunków mieszkaniowych jest tym znaczniejsza, że w parze z ciasnotą mieszkań idzie zwykle brak w nich słońca, złe odżywienie, wy- tężona praca fizyczna lub umysłowa, niedosypianie, częste nadużywanie latami napojów wyskokowycli. Czynniki te osłabiają siły żywotne ustroju i przez to sprzyjają zachorowaniu na gruźlicę, gdy prątki wtargną do ustroju. U kobiet mają wielkie znaczenie częste porody i trwałe karmienie piersią. Silne urazy psychiczne zwłaszcza wywołujące znaczne upośledzenie odżywienia chorego, sprzyjają wybuchowi gruźlicy albo po- garszają jej przebieg. Przeziębienie, z którym chory tak często łączy początek swe] choroby, działa najprawdopodobniej przez osłabie- nie ustroju. Ogólne osłabienie ustroju pod wpływem zmian atmosfe- rycznych jest prawdopodobnie jedną z przyczyn zaostrzania się gruźlicy płuc na wiosnę. Znaczenie niedostatecznego odżywiania oraz różnych ograniczeń życiowych i urazów psychicznych wyjaśniają dobrze dane statystyczne Tadeusza Kopcia do- wodzące znacznego wzrostu umieralności na gruźlicę w Warszawie za czasów okupacji niemieckiej w okresie wojny 1914-1918, gdy wszystkie te czynniki dzia- łały łącznie: przed wojną umierało na gruźlicę w Warszawie średnio 3,2Dfoo ludności, podczas zaś okupacji w r. 1917 umarło 9,75%0. Znaczenie warunków higieniczno-sanitarnych oraz zamożności i kultury lud- ności dla szerzenia się gruźlicy można zilustrować terytorialnym rozmieszczeniem w Warszawie umieralności na gruźlicę. Najmniejsza umieralność na gruźlicę w okre- sie od r. 1929 do r. 1933 (1,15-1,59%0) była (Stanisława Bakalowa) w okręgach zamieszkałych przez zamożniejszą klasę ludności, wolne zawody i inteligencję pra- cującą (1,1-1,63%0) Natomiast najwyższa umieralność była w okręgach robotni- czych (2,33-3,34%0) Wszelkie zawody, wykonywane w lokalach zamkniętych, źle przewie- trzanych, pełnych kurzu, bardziej narażają na zakażenie gruźlicze, niż te, które są połączone z pracą na wolnym powietrzu. Toteż ogrodnicy, woź- nice, a nawet zamiatacze ulic itp. zapadają na gruźlicę płuc rzadziej niż kelnerzy, robotnicy fabryczni i inni. Do zachorowania na gruźlicę płuc usposabiają także zawody, połączone z ustawicznym uciskiem na klatkę piersiową (zawód szewski i in.). [hasła pokrewne: , pierścionek zaręczynowy, infekcje intymne, surówki bawełniane ]