Posts Tagged ‘indywidualne kalendarze trójdzielne’

PRZYPADKI BEZ STWIERDZALNYCH ZMIAN POCHOROBOWYCH

Tuesday, July 12th, 2016

PRZYPADKI BEZ STWIERDZALNYCH ZMIAN POCHOROBOWYCH I ZABURZENIA ROZWOJOWE Może tu chodzić o odległe następstwa wcześnie przebytych spraw chorobowych w znaczeniu, które wyłuszczyliśmy powyżej albo o zaburzenia rozwojowe pochodze- nia wewnętrznego, których patogenezy nie da się dzisiejszymi metodami badania wykryć. Wysnuwany stąd czasem przez mendelistów wniosek, że chodzić. tutaj musi o zaburzenia dziedziczne, jest bezpodstawny i rozwieje się z chwilą udoskonalenia techniki badania. Należą tu takie wady rozwojowe, jak brak jąder komórkowych lub części mózgu, np. spoidła wielkiego, półkul mózgowych lub ich części, -micro- tudzież -mega.lencephalia, zaburzenia rozwojowe kory, zawojów i bruzd, np. micro- gyria, pachygyria itd. W praktyce klinicznej i szpitalnej, a tym bardziej w lecznictwie otwartym, trudno jest oczywiście stosować klucz klasyfikacyjny anatomopatologiczny, cho- ciaż zasadniczo do tego dążymy, gdyż tą drogą można odtworzyć etiologię pow- stałego stanu ubytkowego. Przy dzisiejszej technice badań diagnostycznych udaje się nam rzadko, przeważnie tylko przypuszczalnie, a częstokroć w ogóle nie udaje się nam odtworzyć przyczyn stwierdzanego niedorozwoju umysłowego. W każdym razie szczegółowe badanie neurologiczne należy do elementarnych obowiązków lekarza, który zetknie się z przypadkiem niedorozwoju umysło- wego. Mimo że zasadniczo – nawet gdy nie ustaliliśmy pewnej lub przypusz- czalnej etiologii w danym przypadku – rozpoznanie określamy jako encepha- lopathia, to jednak w praktyce wciąż jeszcze stosowane są określenia obja- wowe, urobione na podstawie poziomu inteligencji. [hasła pokrewne: , indywidualne kalendarze trójdzielne, artykuły fryzjerskie, biustonosze do karmienia ]

Prócz nieswoistych zmian zapalnych w

Tuesday, July 12th, 2016

Prócz nieswoistych zmian zapalnych w węzłach chłonnych i w błonach surowiczych, od- miennych od typowych zmian gruźliczych, zarazek gruźliczy przesą- czalny wywołuje u świnek morskich postępujące charłactwo i śmierć. Noworodki ludzkie pochodzące z matek chorych na gruźlicę, w razie ciężkiego zakażenia odmianą przesączalną prątka giną wskutek zatrucia. Jeżeli natomiast zakażenie jest słabe, to upadek odżywienia wkrótce ustępuje, pozostawiając nieznaczną, szybko przemijającą odpor- ność na zakażenie gruźlicze dodatkowe. W przypadkach średnio, ciężkich zarazek przesączalny przebywając w ustroju może być, według Calmettea, przyczyną powstania u dziecka chorób, zwanych “chorobami zarazka przesączalnego” (maladie de lultravirus) lub też “proto- tubercuiosis”, W ten sposób, zdaniem Caimettea i innych, może powstać zapalenie surowicze opłucnej, otrzewnej, osierdzia lub kilku błon surowi- czych na raz, zapalenie Stawów, opon mózgowych, zakażenie ogólne typu Landouzyego (typhobacillosis), rumień guzowaty. Natomiast sprawy ce- chujące się typowymi dla gruźlicy zmianami anatomiczno-patologicznymi w postaci gruzelków z komórkami olbrzymimi, wywołuje jedynie postać kwasoodporna zarazka gruźlicy, opisana przez Kocha. Zdaniem Calmettea typowa gruźlica płuc jest okresem końcowym choroby wywołanej przez odmianę przesączalną zarazka gruźlicy przekształcającego się stopniowo w postać kwasooporną. Za takim ujęciem sprawy przemawiają poniekąd przypadki niemowląt, odosobnionych natychmiast po przyjściu na świat, które zmarły na ostrą gruźlicę prosówkową lub na gruźlicze zapalenie opon. mózgowych po upływie 6-9 miesięcy, chociaż nie było sposobności do ich zakażenia się gruźlicą w życiu poza płodowym. Przeciw koncepcji zakażenia typową postacią prątka Kocha- w życiu płodowym przemawia w tych przypadkach późne uogólnienie zakażenia oraz możność otrzy- mania u tych dzieci dodatniego odczynu Pirqueta dopiero na miesiąc przed zgonem. [hasła pokrewne: , wózki dziecięce, indywidualne kalendarze trójdzielne, Kabiny Sanitarne ]