Posts Tagged ‘indywidualne kalendarze trójdzielne’

Brak zmian pochorobowych

Tuesday, July 12th, 2016

Może tu chodzić o odległe następstwa wcześnie przebytych spraw chorobowych w znaczeniu, które wyłuszczyliśmy powyżej albo o zaburzenia rozwojowe pochodzenia wewnętrznego, których patogenezy nie da się dzisiejszymi metodami badania wykryć. Wysnuwany stąd czasem przez mendelistów wniosek, że chodzić. tutaj musi o zaburzenia dziedziczne, jest bezpodstawny i rozwieje się z chwilą udoskonalenia techniki badania. Należą tu takie wady rozwojowe, jak brak jąder komórkowych lub części mózgu, np. spoidła wielkiego, półkul mózgowych lub ich części, zaburzenia rozwojowe kory, zawojów i bruzd. W praktyce klinicznej i szpitalnej, a tym bardziej w lecznictwie otwartym, trudno jest oczywiście stosować klucz klasyfikacyjny anatomopatologiczny, chociaż zasadniczo do tego dążymy, gdyż tą drogą można odtworzyć etiologię powstałego stanu ubytkowego. Przy dzisiejszej technice badań diagnostycznych udaje się nam rzadko, przeważnie tylko przypuszczalnie,              a częstokroć w ogóle nie udaje się nam odtworzyć przyczyn stwierdzanego niedorozwoju umysłowego. W każdym razie szczegółowe badanie neurologiczne należy do elementarnych obowiązków lekarza, który zetknie się z przypadkiem niedorozwoju umysłowego. Mimo że zasadniczo  nawet gdy nie ustaliliśmy pewnej lub przypuszczalnej etiologii w danym przypadku  rozpoznanie określamy jako to jednak w praktyce wciąż jeszcze stosowane są określenia objawowe, urobione na podstawie poziomu inteligencji. [hasła pokrewne: ,indywidualne kalendarze trójdzielne, artykuły fryzjerskie, biustonosze do karmienia ]

Stany zapalne węzłów chłonnych

Tuesday, July 12th, 2016

Prócz nieswoistych zmian zapalnych w węzłach chłonnych i w błonach surowiczych, odmiennych od typowych zmian gruźliczych, zarazek gruźliczy przesączalny wywołuje u świnek morskich postępujące charłactwo i śmierć. Noworodki ludzkie pochodzące z matek chorych na gruźlicę, w razie ciężkiego zakażenia odmianą przesączalną prątka giną wskutek zatrucia. Jeżeli natomiast zakażenie jest słabe, to upadek odżywienia wkrótce ustępuje, pozostawiając nieznaczną, szybko przemijającą odporność na zakażenie gruźlicze dodatkowe. W ten sposób, zdaniem Caimettea , może powstać zapalenie surowicze opłucnej, otrzewnej, osierdzia lub kilku błon surowiczych na raz, zapalenie Stawów, opon mózgowych, zakażenie ogólne typu rumień guzowaty. Natomiast sprawy cechujące się typowymi dla gruźlicy zmianami anatomicznopatologicznymi w postaci gruźlików z komórkami olbrzymimi, wywołuje jedynie postać kwasoodporna zarazka gruźlicy, opisana przez Kocha. Zdaniem Calmettea typowa gruźlica płuc jest okresem końcowym choroby wywołanej przez odmianę przesączalną zarazka gruźlicy przekształcającego się stopniowo w postać kwasooporną. Za takim ujęciem sprawy przemawiają poniekąd przypadki niemowląt, odosobnionych natychmiast po przyjściu na świat, które zmarły na ostrą gruźlicę prosówkową lub na gruźlicze zapalenie opon. mózgowych po upływie 6-9 miesięcy, chociaż nie było sposobności do ich zakażenia się gruźlicą w życiu poza płodowym. Przeciw koncepcji zakażenia typową postacią prątka Kocha- w życiu płodowym przemawia w tych przypadkach późne uogólnienie zakażenia oraz możność otrzymania u tych dzieci dodatniego odczynu Pirqueta dopiero na miesiąc przed zgonem. [hasła pokrewne: wózki dziecięce, indywidualne kalendarze trójdzielne, Kabiny Sanitarne ]