Posts Tagged ‘gabinet kosmetyczny’

Szkodliwe działanie przetworów hormonalnych

Tuesday, July 12th, 2016

Bardzo szkodliwe mogą się okazać stosowane w czasie ciąży przetwory hormonalne kortyzon, insulina, hormony płciowe itd. Walka                       z farmakomanią i z lekarską polipragmazją farmakologiczną jest jednocześnie akcją psychoprofilaktyczną w stosunku do możliwych następstw     u potomstwa w rodzaju encefalopatii i wad rozw0jowych. Dziesiątki tysięcy nieszczęsnych ofiar talidomidu powinny stanowić dla lekarzy             i ludności nieustające memento. Najwrażliwszy na różne szkodliwości jest płód w pierwszych okresach ciąży, ale i potem, te same czynniki infekcyjne, toksyczne, urazowe i inne, działające w późniejszych okresach ciąży, prowadzą do fetopati. Zwrócono szczególną uwagę na możliwość przedarcia się poprzez łożysko pasożytów  toksoplazmoza, malaria, cytomegalia, listeriosis itd. O informacje z wywiadów nietrudno, gdy pojawi się klęska w rozmiarach zatrucia talidomidem. Zazwyczaj jednak matki starannie ukrywają prawdy, dotyczące usiłowań przerwania niepożądanej ciąży. Możemy jako ludzie zrozumieć pobudki, które skłoniły matkę do tej zbrodni. Ale trudno nam zrozumieć lekarzy i firmy farmaceutyczne. Mają one na sumieniu produkcję  i propagowanie leków, których odległego działania nikt nie potrafi przewidzieć. Oczywiście, nie trzeba popadać w drugą skrajność, leki przeciwpadaczkowe muszą kobiety zażywać w czasie ciąży, ponieważ napady padaczkowe i psychozy są groźne dla przyszłego potomstwa. [przypisy:  gabinet kosmetyczny, poradnia psychologiczna kielce, dieta i odchudzanie ]

Symptomatologia czyli podział według poziomu inteligencji

Tuesday, July 12th, 2016

Ogólnie przyjęty podział niedorozwoju umysłowego według poziomu inteligencji prowadzi do rozróżnienia trzech stopni idiotyzmu,  głuptactwa, ograniczenia umysłowego. Jak wspominaliśmy w części ogólnej, trzymamy się sprawdzianu praktycznego przynależności do jednej z tych trzech grup. Idiotą jest osobnik u którego nie wytworzył się drugi układ sygnałowy, tzn. zdolność porozumiewania się za pomocą mowy. Głuptakiem jest osobnik, który okazał się niezdolnym do przyswojenia sobie wiadomości szkolnych elementarnych. Powyżej tego mamy do czynienia              z ograniczeniem umysłowym. Nie trzymamy się natomiast w praktyce klinicznoszpitalnej sprawdzianów liczbowych według ustalonego ilorazu inteligencji. usługi w szczegółowym, krytycznie prowadzonym badaniu klinicznym. Badanie testami, mimo pozorów przedmiotowej ścisłości, często krzywdzi osobnika w ocenie jego rzeczywistej sprawności umysłowej i dlatego ma wartość tylko orientacyjną. Istotne znaczenie posiadają dla nas przede wszystkim ba- dania kliniczne. [podobne: olej kokosowy, gabinet kosmetyczny, catering dietetyczny ]