Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

Bardzo szkodliwe moga sie okazac

Tuesday, July 12th, 2016

Bardzo szkodliwe mogą się okazać stosowane w czasie ciąży przetwory hormonalne: kortyzon, insulina, hormony płciowe itd. Walka z farmakomanią i z Iekarską polipragmazją farmakologiczną jest jednocześnie akcją psychoprofilaktyczną w stosunku do możliwych następstw u po– tomstwa w rodzaju encefalopatii i wad rozw0jowych. Dziesiątki tysięcy nieszczęsnych ofiar talidomidu powinny stanowić dla lekarZY i ludności nieustające memento. Naj– wrażliwszy na różne szkodliwości jest płód w pierwszych okresach ciąży. Ale i po– tern, te same czynniki infekcyjne, toksyczne, urazowe i inne, działające w później- szych okresach ciąży, prowadzą do fetopati. Zwrócono szczególną uwagę na możli- wość przedarcia się poprzez łożysko pasoż ów: toksoplazmoza, malaria, cytomegalia, listeriosis itd. O informacje z wywiadów nietrudno, gdy pojawi się klęska w rozmiarach zatru- cia talidomidem. Zazwyczaj jednak matki starannie ukrywają prawdy, dotyczące- usiłowań przerwania niepożądanej ciąży. Na ryc. 83 zamieszczam ku przestrodze- przypadek ektromelii (braku kończyn gdrnych) i zniekształceń kończyn dolnych w następstwie zatrucia się matki w czasie ciąży ogromnymi dawkami chininy, za- żywanymi w celu przerwania ciąży. Możemy jako ludzie zrozumieć pobudki, które- skłoniły matkę do tej zbrodni. Ale trudno nam zrozumieć lekarzy i firmy farma- ceutyczne. Mają one na sumieniu produkcję i propagowanie leków, których odleg- łego działania nikt nie potrafi przewidzieć. Oczywiście, nie trzeba – popadać w drugą; skrajność, leki przeciwpadaczkowe i przeCiWPSychotyczne muszą kobiety zażywać: w czasie ciązy, pomewaz napady padacz owe i psychozy są grozne dla przyszłego potomstwa. [przypisy: , gabinet kosmetyczny, poradnia psychologiczna kielce, dieta i odchudzanie ]