Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

OGRANICZENIE UMYSLU (DEBILITAS MENTALIS) Wszystko,

Tuesday, July 12th, 2016

OGRANICZENIE UMYSLU (DEBILITAS MENTALIS) Wszystko, co powiedziano o głuptakach, dotyczy w łagodniejszym stopniu i ograniczonych umysłowo. Pojęcie to obejmuje przypadki od pogranicza :z głuptactwem aż po granicę zdrowia umysłowego. Ociężałość umysłową (stu- piditas physioLogica) zalicza się już do normy. Najczęściej ograniczeni zdolni są przyswoić sobie, co prawda z trudem, wiadomości z zakresu szkoły podsta- wowej. Wyniki te osiągają dzięki lepszej pamięci niż głuptacy, a także dzięki innym zdolnościom, umożliwiającym im rozbudzenie pewnych ambicji bcio- wych, zainteresowań, poczucia obowiązku lub konieczności bytu. Z zasady pow- tarzają oni poszczególne klasy – lecz przy dużej pilności i wytrwałości posu- wają się naprzód. Lżej ograniczeni mogą ukończyć nawet szkołę średnią, a zda- . rza się, że i szkołę wyższą. Załamanie następuje przeważnie dopiero po opusz- czeniu szkoły, a więc w zetknięciu ,z wymogami życia, które zmusza ich do sa- modzielnego myślenia i działania. Jeżeli nie mają psychopatycznych cech cha- rakteru, to dochodzą do skromnych posad, niezdolni do wybicia się. W dobrze zorganizowanym szkolnictwie już wcześniej zwracają uwagę nauczycieli swoim niedołęstwem umysłowym i trafiają do szkół takiego typu, w których metody i poziom nauki dostosowane są do ich możliwości intelektualnych. Badania inteligencji wykazują mniej lub więcej wyraźne braki w wielu kie- runkach. Jeżeli ograniczenie umysłu idzie w parze z cechami charakteropa- tycznymi, to dochodzi bardzo szybko do zatargów z otoczeniem. Zdarzają się debile z przesadnym pędem do ważności, bezkrytyczni, przeceniający swoje zdolności. Porywają się oni na zadania, którym potem nie mogą sprostać i za- lamują się. Debile z cechami histeroidnymi, gdy popadną w trudności życiowe, ratują się mechanizmem ucieczki w chorobę. Charakteropaci drażliwi, leniwi, niestali, kłamliwi, niespołeczni prędzej czy później popadają w zatargi z pra- wem i tracą wolność, do której nie dorośli. W krajach, w których nie ma dob- rze postawionej opieki społecznej, charakteropatyczni debile wchodzą na drogę przestępstwa, włóczęgostwa, nierządu lub wysługiwania się mętom spolecz- onym. W krajach, gdzie dobrze jest postawiona opieka psychiatryczna, debile uspołecznieni i niespołeczni kierowani są do odpowiednich zajęć na wolności lub w domach pracy dobrowolnej albo przymusowej i w ten sposób przestają być ciężarem i plagą społeczeństwa. [podobne: , ubranka dla niemowląt, olej do włosów, dezynsekcja warszawa ]

Tolerancja na pa- renteralny ni

Tuesday, July 12th, 2016

Tolerancja na pa- renteralny ni amid jest nadzwyczajna. Zauważane niekiedy łagodne zniżki ciś- nienia wracają do normy po zakończeniu kuracji. Trzeba z całą stanowczością podkreślić, że w czasie kuracji niamidem nie wolno podawać żadnych pochod- nych fenotiazynowych ani rezerpinowych, ani nawet trankwilizatorów. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu konieczne jest przerwanie kuracji niamic1em i przej- ście na inny lek, na przykład imipraminę, należy odczekać z nowym leczeniem co najmniej 10-14 dni. Poza tym niezwykle ważne jest przy kuracji niami- dowej podobnie jak przy podawaniu innych inhibitorów MAO przestrzeganie odpowiedniej diety. Przede wszystkim nie wolno chorym spożywać sera, w któ- rym znajdująca się tyramina ma być właśnie tym czynnikiem toksycznym . Normalnie tyramina jest w ustroju rozkładana do nietoksycznej pochodnej w postaci kwasu parahydroksyfenyloacetowego, ale w obecności inhibitorów monoaminooksydazy pozostaje nierozłożona -daiąc obraz ciężkiego zatrucia. Leczenie niamidem można kombinować jedynie z sejsmoterapią. Toksyczność leku jest prawie żadna. Związane ze wszystkimi innymi inhibitorami MAO powikłania w postaci uszkodzenia komórek wątrobowych i zaburzeń ortosta- tycznych nie mają w przypadku niamidu miejsca, co naj prawdopodobniej związane jest z szybkim wydalaniem go z moczem. Czasami w trakcie kuracji pojawia się niepokój i bezsenność, które jednak nie są przykro znoszone przez pacjentów i zwykle po kilku dniach ustępują. Po zakończeniu dużej kuracji podaje się dawki podtrzymujące doustnie do 200 mg na dobę. Do podawania .doustnego służą tabletki po 25 i 100 mg. [hasła pokrewne: , implanty Warszawa, olejek do włosów, dezynsekcja warszawa ]