Posts Tagged ‘depilacja laserowa Łódź’

Rozwój życia uczuciowego idioty

Tuesday, July 12th, 2016

U wyższych idiotów życie uczuciowe może być stosunkowo dość dobrze rozwinięte. Okazują oni pewne przywiązanie do osób pielęgnujących ich, okazują radość na ich widok, wyciągają do nich ręce, podbiegają, tulą się, okazują smutek przy rozstaniu z nimi, nie chcą od innych osób przyjmować pożywienia. Osobniki te znają też osoby, które z nimi się źle obchodziły. Na ich widok okazują strach, uciekają, kryją się, krzyczą.    Z niektórymi idiotami można mieć dość dobrą styczność uczuciową, a nawet intelektualną. Znają oni swoje imię, oglądają się lub podbiegają      na przywołanie, rozumieją też znaczenie nazw niektórych przedmiotów, wykonują prostsze zlecenia. Nawet przy bardzo niskim poziomie umysłowym można czasem stwierdzić dobrą pamięć, np. muzyczną. Przy dużej cierpliwości wychowawców można czasem osiągnąć pewne  wyniki, które oczywiście nigdy nie są zdolne wzbogacić wydatniej bardzo ubogiego zakresu możliwych przedstawień i skojarzeń. Nawet pewnych prostych zajęć można idiotę nauczyć: zamiatania, skubania szarpi, przenoszenia przedmiotów itd. Przy troskliwym pielęgnowaniu można wyższych idiotów wdrożyć do jakiej takiej czystości, zgłaszania potrzeb fizjologicznych. Jeżeli wykształcony jest śmiech i płacz (gdyż na najniższym poziomie nawet tego nie ma), to z zasady widzi się daleko posuniętą chwiejność afektywną, jak u małego dziecka. Przy złym obchodzeniu idioci dziczeją całkowicie, nawet gdy ich poziom umysłowy nie jest najniższy. Natomiast przy dobrym pielęgnowaniu można ich doprowadzić do pewnego uspołecznienia, oczywiście w najprymitywniejszym znaczeniu tego słowa. [hasła pokrewne:  depilacja laserowa Łódź, odzież termoaktywna, odzież dla dzieci ]

Butyrofenony i ich działanie farmakologiczne

Tuesday, July 12th, 2016

Pierwszy z tej grupy zsyntetyzowany przez Janssena to haloperidolznany też pod nazwą fabryczną Serenase. W porównaniu z pochodnymi fenotiazyny butyrofenony mają silniejsze działanie na centralny układ nerwowy, mniejsze natomiast na układ wegetatywny. Nie mają działania nasennego. Właściwości farmakodynamiczne wyrażają się przede wszystkim wpływem na aktywność psychomotoryczną.          Wpływ ten jest dwojakiego rodzaju w małych dawkach powodują wzmożenie napędu psychoruchowego, natomiast w większych zahamowanie podobne do wywołanego chłoropromazyną. W stosunku do układu nerwowego autonomicznego mają właściwości adrenolityczne. Blokują działanie histaminy i serotoniny. Mają działanie antagonistyczne w stosunku do psychoanaleptyków oraz wzmacniają i przedłużają działanie barbituranów. Dla dopełnienia obrazu działanią farmakodynamicznego butyrofenonów trzeba dodać, że mają działanie lekko hipotermizujące i znieczulające miejscowo, Głównym wskazaniem dla haloperidolu są pobudzenia psychomotoryczne              o najróżniejszej etiologii. Lek jest specyfikiem przeciwko stanom maniakalnym. W stosunku do ostrych psychoz schizofrenicznych najlepsze efekty lecznicze daje w schizofrenii paranoidalnej, nawet w tych przypadkach, które oporne są na leczenie chloropromazyną, a poza tym        w hebefrenicznej postaci schizofrenii. Bardzo dobre efekty uzyskuje się w przypadkach schizofrenii przewlekłej, u wieloletnich chorych z wybitnie zaznaczonymi objawami autyzmu i negatywizmu opornych na leczenie chloropromazyną. Haloperidol przełamuje jakoby barierę izolacyjną, jaką się chory otacza. Nie- którzy określają to działanie jako “zmiękczające” (softening). Dawkowanie haloperidolu wynosi 6-20 mg dziennie. Wyjątkowo stosuje się dawki wyższe, do 60 mg na dobę, przy czym tolerancja na lek jest bardzo dobra. Lek stosuje się przeważnie doustnie przez okres 3-4 tyg. Po uzyskaniu efektu leczniczego przechodzi się na dawki podtrzymujące 2-4 mg . dziennie. Ustępują one łatwo pod .wpływem leków antyparkinsonoidalnych. Przy podawaniu leku obserwuje się drżenie w zakresie rąk i języka, może wystąpić wzmożona potliwość i wzmożone wydzielanie śliny. Czasami mogą pojawiać się  twarzowe i napadowy szczękościsk. Przy podawaniu leku nie obserwuje się zmian we krwi. Nie zaobserwowano także, by lek miał wpływ na narządy miąższowe, funkcje wątroby i ńerek. Haloperidol jest produkowany w postaci ampułek po 5 mg do wstrzykiwań domięśniowych i w postaci roztworu, gdzie 1 kropla zawiera 0,1 mg, a więc 10 kropli = 1 mg. W tej ostatniej postaci lek nie ma żadnego smaku i jest chętnie przez chorych przyjmowany. Poza tym istnieje w tabletkach    po 1 mg. [więcej w: oczyszczanie organizmu, depilacja laserowa Łódź, Balsam Johnson ]