Posts Tagged ‘bielenda olejek do kąpieli’

Ryzyko zgonu płodu po zakażeniu wirusem grypy pandemicznej lub po szczepieniu AD 4

Wednesday, April 18th, 2018

Ciążę dłuższą niż 84 dni od stycznia 2009 r. Uwzględniono w wieku ciążowym od tej daty. Dawki ciążowe przed stycznia 2009 r. Nie zostały uwzględnione w zestawie ryzyka. …read more

Wpływ trzydziestu lat badań przesiewowych mammografii na częstość występowania nowotworów piersi AD 7

Wednesday, April 18th, 2018

Ponieważ bezwzględne zmniejszenie liczby zgonów (20 zgonów na 100 000 kobiet) jest większe niż bezwzględne zmniejszenie liczby przypadków późnego stadium raka (8 przypadków na 100 000 kobiet), udział wczesnego wykrycia w zmniejszaniu liczby zgonów musi być niewielki . Ponadto, jak zauważyli inni, 14 niewielkie zmniejszenie liczby przypadków późnego stadium raka zostało ograniczone do choroby regionalnej (w dużej mierze związanej z węzłem) – stadium, które obecnie może być często leczone z powodzeniem, z oczekiwanym 5-letnim wskaźnik przeżywalności wynosi 85% wśród kobiet w wieku 40 lat lub starszych.15,16 Niestety, liczba kobiet w Stanach Zjednoczonych, które cierpią na odległe choroby, z których tylko 25% przeżywa 5 lat, 15 wydaje się nie mieć zostały poddane badaniu przesiewowemu. Podczas gdy spadek częstości zgonów z powodu raka piersi wynosił 28% wśród kobiet w wieku 40 lat lub starszych, jednoczesny spadek wskaźnika wynosił 42% wśród kobiet poniżej 40. roku życia.6 Innymi słowy, odnotowano większą względną redukcję w śmiertelności wśród kobiet, które nie były narażone na mammografię przesiewową niż wśród osób narażonych. …read more

Wpływ trzydziestu lat badań przesiewowych mammografii na częstość występowania nowotworów piersi AD 6

Wednesday, April 18th, 2018

W 2008 r. Liczba kobiet w wieku 40 lat i starszych z rozpoznaną chorobą nowotworową wynosiła ponad 70 000 rocznie według najbardziej prawdopodobnych szacunków, ponad 60 000 rocznie według skrajnych szacunków i ponad 50 000 rocznie według bardzo ekstremalne oszacowanie. Odpowiednie szacunki proporcji nowotworów, które zostały zdiagnozowane, wynoszą 31%, 26% i 22%. Rysunek 2. …read more

Wpływ trzydziestu lat badań przesiewowych mammografii na częstość występowania nowotworów piersi AD 4

Wednesday, April 18th, 2018

Na koniec zsumowaliśmy dane z trzech dekad. Kolejne szacunki
Wstępne oszacowanie domyślnie zakłada, że z wyjątkiem efektu terapii hormonozastępczej, zachorowalność na raka piersi jest stała. Aby wyciągnąć wnioski na temat wszelkich innych zmian w częstości występowania, zbadaliśmy tendencje występujące w populacji, która na ogół nie miała kontaktu z badaniem przesiewowym: kobiety poniżej 40. roku życia. …read more