Posts Tagged ‘Balsam Johnson’

Typowe cechy charakteropatyczne

Tuesday, July 12th, 2016

Typowe cechy charakteropatyczne mają dla wprawnego diagnosty wielką wagę rozpoznawczą, zwłaszcza w przypadkach przebiegających    bez objawów dementywnych i bez zaburzeń pamięci. Nie zawsze bowiem mamy możność stwierdzenia całego kompletu objawów psychoorganicznych. Większość tych objawów może być zaznaczona bardzo dyskretnie lub może jej nie być. Natomiast na pierwszym planie znajdują się te z wyliczonych objawów, które upośledzają charakter człowieka: obniżenie uczuciowości wyższej, zmiana sposobu reagowania na bodźce i osłabienie hamulców. z zaburzeniem temperamentu. W obrazie klinicznym stwierdza się wówczas oprócz obniżenia uczuciowości wyższej: nastrój euforyczny, ogólne stępienie życia uczuciowego , nietrzymanie afektów , drażliwość, wybuchowość, lepkość, skłonność do zalegania afektów  i do działań impulsywnych itd. Czasem kombinacja bezkrytycyzmu, obniżenia uczuciowości wyższej i odhamowania popędów stwarza znamienną sylwetkę charakterologiczną w postaci natarczywości, nierzadko ze skłonnością do czynów niespołecznych.      W przypadkach takich mówiono dawniej o psychopatyzacji osobowości. Miana tego lepiej unikać ze względu na nieokreśloność pojęcia psychopatii. Do zagadnień tych powrócimy przy omawianiu charakteropatii organicznych. Systematykę zaburzeń psychoorganicznych tworzyć można według różnych sprawdzianów. Sprawdzian etiologiczny odgrywa w medycynie zawsze najdonioślejszą rolę. Pomijając fakt,  że etiologię nie zawsze da się ustalić, stwierdzić trzeba, że nie wystarcza ona klinicyście rozumującemu nowoczesnymi kategoriami. Aby zrozumieć genezę stanu faktycznego, trzeba znać etiopatogenezę przypadku. Czas zadziałania czynnika etiologicznego jest szczególnie ważny. Aby w zawiłych stosunkach, które stwarza przyroda, zdobyć jaką taką orientację, wprowadzono podział na uszkodzenia mózgu uwarunkowane genetycznie i egzogennie, Dwa te rzędy przyczyn są ze sobą nierozerwalnie sprzężone i tylko drogą analizy dadzą się rozdzielić. Czynnik szkodliwy może zadziałać w okresie progenetycznym, tj. w okresie powstawania i dojrzewania komórek płciowych (gametów) i aktu zapłodnienia. Może też zadziałać w okresie blastogenezy, czyli embriogenezy  ten okres zarodkowy trwa mniej więcej w ciągu pierwszego trymestru ciąży ludzkiej. Okres organogenezy, czyli fetogenezy – rozwoju płodowego – trwa w ciągu II i III trymestru ciąży. [podobne:  Balsam Johnson, witamina b6, rehabiliacja ]

Butyrofenony i ich działanie farmakologiczne

Tuesday, July 12th, 2016

Pierwszy z tej grupy zsyntetyzowany przez Janssena to haloperidolznany też pod nazwą fabryczną Serenase. W porównaniu z pochodnymi fenotiazyny butyrofenony mają silniejsze działanie na centralny układ nerwowy, mniejsze natomiast na układ wegetatywny. Nie mają działania nasennego. Właściwości farmakodynamiczne wyrażają się przede wszystkim wpływem na aktywność psychomotoryczną.          Wpływ ten jest dwojakiego rodzaju w małych dawkach powodują wzmożenie napędu psychoruchowego, natomiast w większych zahamowanie podobne do wywołanego chłoropromazyną. W stosunku do układu nerwowego autonomicznego mają właściwości adrenolityczne. Blokują działanie histaminy i serotoniny. Mają działanie antagonistyczne w stosunku do psychoanaleptyków oraz wzmacniają i przedłużają działanie barbituranów. Dla dopełnienia obrazu działanią farmakodynamicznego butyrofenonów trzeba dodać, że mają działanie lekko hipotermizujące i znieczulające miejscowo, Głównym wskazaniem dla haloperidolu są pobudzenia psychomotoryczne              o najróżniejszej etiologii. Lek jest specyfikiem przeciwko stanom maniakalnym. W stosunku do ostrych psychoz schizofrenicznych najlepsze efekty lecznicze daje w schizofrenii paranoidalnej, nawet w tych przypadkach, które oporne są na leczenie chloropromazyną, a poza tym        w hebefrenicznej postaci schizofrenii. Bardzo dobre efekty uzyskuje się w przypadkach schizofrenii przewlekłej, u wieloletnich chorych z wybitnie zaznaczonymi objawami autyzmu i negatywizmu opornych na leczenie chloropromazyną. Haloperidol przełamuje jakoby barierę izolacyjną, jaką się chory otacza. Nie- którzy określają to działanie jako “zmiękczające” (softening). Dawkowanie haloperidolu wynosi 6-20 mg dziennie. Wyjątkowo stosuje się dawki wyższe, do 60 mg na dobę, przy czym tolerancja na lek jest bardzo dobra. Lek stosuje się przeważnie doustnie przez okres 3-4 tyg. Po uzyskaniu efektu leczniczego przechodzi się na dawki podtrzymujące 2-4 mg . dziennie. Ustępują one łatwo pod .wpływem leków antyparkinsonoidalnych. Przy podawaniu leku obserwuje się drżenie w zakresie rąk i języka, może wystąpić wzmożona potliwość i wzmożone wydzielanie śliny. Czasami mogą pojawiać się  twarzowe i napadowy szczękościsk. Przy podawaniu leku nie obserwuje się zmian we krwi. Nie zaobserwowano także, by lek miał wpływ na narządy miąższowe, funkcje wątroby i ńerek. Haloperidol jest produkowany w postaci ampułek po 5 mg do wstrzykiwań domięśniowych i w postaci roztworu, gdzie 1 kropla zawiera 0,1 mg, a więc 10 kropli = 1 mg. W tej ostatniej postaci lek nie ma żadnego smaku i jest chętnie przez chorych przyjmowany. Poza tym istnieje w tabletkach    po 1 mg. [więcej w: oczyszczanie organizmu, depilacja laserowa Łódź, Balsam Johnson ]