Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

Brak zmian pochorobowych

Tuesday, July 12th, 2016

Może tu chodzić o odległe następstwa wcześnie przebytych spraw chorobowych w znaczeniu, które wyłuszczyliśmy powyżej albo o zaburzenia rozwojowe pochodzenia wewnętrznego, których patogenezy nie da się dzisiejszymi metodami badania wykryć. Wysnuwany stąd czasem przez mendelistów wniosek, że chodzić. tutaj musi o zaburzenia dziedziczne, jest bezpodstawny i rozwieje się z chwilą udoskonalenia techniki badania. Należą tu takie wady rozwojowe, jak brak jąder komórkowych lub części mózgu, np. spoidła wielkiego, półkul mózgowych lub ich części, zaburzenia rozwojowe kory, zawojów i bruzd. W praktyce klinicznej i szpitalnej, a tym bardziej w lecznictwie otwartym, trudno jest oczywiście stosować klucz klasyfikacyjny anatomopatologiczny, chociaż zasadniczo do tego dążymy, gdyż tą drogą można odtworzyć etiologię powstałego stanu ubytkowego. Przy dzisiejszej technice badań diagnostycznych udaje się nam rzadko, przeważnie tylko przypuszczalnie,              a częstokroć w ogóle nie udaje się nam odtworzyć przyczyn stwierdzanego niedorozwoju umysłowego. W każdym razie szczegółowe badanie neurologiczne należy do elementarnych obowiązków lekarza, który zetknie się z przypadkiem niedorozwoju umysłowego. Mimo że zasadniczo  nawet gdy nie ustaliliśmy pewnej lub przypuszczalnej etiologii w danym przypadku  rozpoznanie określamy jako to jednak w praktyce wciąż jeszcze stosowane są określenia objawowe, urobione na podstawie poziomu inteligencji. [hasła pokrewne: ,indywidualne kalendarze trójdzielne, artykuły fryzjerskie, biustonosze do karmienia ]

Głuptactwo

Tuesday, July 12th, 2016

Głuptacy przewyższają idiotów tym, że drugi układ sygnalizacyjny jest u nich jako tako rozwinięty. U głębokich imbecylów mowa jest gramatycznie wadliwa, zapas słów ubogi, wymowa niedokształcona, jednakże porozumiewanie się z otoczeniem jest możliwe. Natomiast sprawdzianem w stosunku do zdrowia psychicznego jest niemożność przyswojenia sobie zupełnie lub przynajmniej w dostatecznym stopniu elementarnych wiadomości szkolnych, mimo usiłowań otoczenia w tym kierunku. Dzieci te po kilka lat powtarzają tę samą klasę. Jeżeli rozpoznają litery, to nie mogą się nauczyć łączenia ich w zgłoski lub zgłosek w wyrazy. Umiejętność czytania. mimo wieloletniej nad nimi pracy pozostaje na stopniu niezadowalającym. Jeżeli nawet umieją liczyć mechanicznie, to działania rachunkowe w zakresie pierwszych     klas szkoły podstawowej są dla nich nie do opanowania. Wystrzegać się tu należy mieszania sprawy z analfabetyzmem środowiskowego pochodzenia. W razie wątpliwości rozstrzygają w naszych warunkach postępy na kursach dla analfabetów. Zresztą z oceny całości rozwiniętych czynności psychicznych można zawsze wytworzyć sobie sąd pośredni o możliwej zdolności osobnika do przyswojenia sobie elementarnych wiadomości szkolnych. Przy badaniach testami: usiłuje się zazwyczaj uzyskać dane porównawcze z dziećmi odpowiedniego wieku. Orzeka się np., że osobnik ten jest na poziomie  dwuletniego dziecka. Wnioski te mają bardzo względną wartość, chociaż w praktyce ułatwiają nam orientację. Pamiętać bo- wiem trzeba o tym, że poziom dziecka u głuptaka oznacza tylko tyle, że osobnik potrafił sobie              w dotychczasowym życiu przyswoić zapas wiadomości, które posiada kilkuletnie dziecko. Jednakże dziecko przewyższa głuptaka możliwościami rozwoju umysłowego. Natomiast głuptak może je przewyższać doświadczeniami życiowymi, może np. wykonywać zręcznie pewną pracę,   podróżować, rozumieć i znać pewne niebezpieczeństwa itd. Dziecko więc nigdy nie jest na poziomie głuptaka, gdyż nie posiada doświadczenia życiowego, umożliwiającego tamtemu dokonanie pewnych działań myślowych. Głuptak natomiast takichże samych działań myślowych nie potrafi dokonać, gdyż brak mu dostatecznej sprawności umysłowej. [hasła pokrewne: Karmy dla psów, artykuły fryzjerskie, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]