Poprawa wydajności w opiece zdrowotnej – Wykorzystanie chwili cd

Program ten powinien rekrutować od 50 do 100 obszarów geograficznych lub wspólnot poprawy zdrowia (HIC), obejmujących znaczny segment populacji USA (zbliża się do 60%). Definicja społeczności będzie różna – od miasta do hrabstwa, regionu szpitalnego, sąsiedztwa lub stanu – ale aby się zakwalifikować, społeczność powinna mieć dużą koncentrację pacjentów o wysokich kosztach. W zamian za wsparcie finansowe i techniczne oraz zakwaterowanie regulacyjne, takie jak niezbędne zwolnienia Medicare i Medicaid, społeczności uczestniczące powinny zaangażować wszystkich lub większość lokalnych płatników i dostawców w społecznościowe usługi rozliczalności. Ostatnie badania sugerują, że tego rodzaju program może zaoszczędzić 184 miliardy dolarów, czyli około 21% z docelowego poziomu oszczędności w wysokości 893 miliardów dolarów na krajowe wydatki na opiekę zdrowotną.5
Wspieranie inicjatywy opartej na społeczności dla pacjentów o wysokich kosztach wpisuje się w mandat nowego Centrum ds. Innowacji Medicare i Medicaid, które ma szerokie uprawnienia i 10 miliardów dolarów, aby podejmować nowe programy w celu ograniczenia kosztów Medicare i Medicaid, jednocześnie chroniąc jakość opieki. Rząd federalny powinien także korzystać z szeregu dodatkowych programów i zasobów, aby pomóc w fundamentalnym przeprojektowaniu płatności, podstawowej opieki zdrowotnej i informacji w uczestniczących HIC. Koncerny HIC powinny być zachęcane do opracowywania nowatorskich rozwiązań w zakresie płatności z podziałem zysków, które są spójne dla publicznych i prywatnych płatników. Przeprojektowanie płatności powinno istotnie poprawić dochody, elastyczność i zasoby dostępne dla domów opieki medycznej w sposób promujący i nagradzający koordynację opieki świadczonej przez dostawców podstawowej opieki zdrowotnej dla pacjentów o wysokich kosztach. Konieczne jest silne zachęcanie HIC do posiadania kompleksowych planów dotyczących technologii informatycznych dla swoich społeczności. We wszystkich tych pracach Centrum Medicare i Medicaid Innovation powinno zapewnić HIC możliwie największą elastyczność, szybko reagować na ich potrzeby w zakresie danych federalnych oraz minimalizować wszelkie obciążenia regulacyjne i sprawozdawcze, które nie są istotne dla zapewnienia ograniczenia kosztów i poprawy jakości.
Przez dziesięciolecia Stany Zjednoczone wydawały się bezsilne, by ograniczyć nadmierne wydatki na opiekę zdrowotną i poprawić jakość opieki. Obecnie istnieją narzędzia do przeprowadzenia fundamentalnych reform, ale ich wykorzystanie wymaga od rządu federalnego i jego prywatnych i publicznych partnerów, aby porzucili biznes jak zwykle i aby stworzyć i wdrożyć plan, który zajmuje się podstawowymi przyczynami naszego kryzysu opieki zdrowotnej. Nasza komisja jest przekonana, że taki plan mógłby zapewnić ustanowienie HICs w celu przekształcenia opieki nad pacjentami z wieloma chorobami przewlekłymi. Inne podejścia mogą być równie dobre. Przede wszystkim jednak musimy działać.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autora są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Ten artykuł (10.1056 / NEJMp1203427) został opublikowany 25 kwietnia 2012 r. O godz.
Author Affiliations
Z Harvard Medical School, Boston; oraz Komisję w sprawie systemu opieki zdrowotnej o wysokiej wydajności, Commonwealth Fund, Nowy Jork.

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
1. Komisja w sprawie systemu opieki zdrowotnej o wysokiej wydajności Konieczność poprawy wydajności: wykorzystanie skoordynowanego, opartego na społeczności podejścia do poprawy opieki i obniżenia kosztów u pacjentów przewlekle chorych. Nowy Jork: The Commonwealth Fund, kwiecień 2012.

2. Anderson G. Opieka nad chorymi przewlekłymi: sprawdzenie sytuacji w zakresie stałej opieki. Princeton, NJ: Fundacja Roberta Wooda Johnsona, luty 2010.

3. Bodenheimer T, Wagner EH, Grumbach K. Poprawa podstawowej opieki nad pacjentami z przewlekłymi chorobami. JAMA 2002; 288: 1775-1779
Crossref Web of Science Medline
4. Guterman S, Davis K, Schoen C, Stremikis K. Reformowanie płatności dla dostawców: istotny element reformy systemu opieki zdrowotnej. Nowy Jork: The Commonwealth Fund, marzec 2009.

5. Holahan J, Schoen C, McMorrow S. Potencjalne oszczędności wynikające z ulepszonej polityki zarządzania przewlekłą opieką. Waszyngton, DC: Urban Institute, listopad 2011.

Zamknij odniesienia
Artykuły cytowane (29)
Zamknij Cytowanie artykułów
[przypisy: dyżury aptek zawiercie, poradnia dla dzieci z autyzmem, dyżury aptek olkusz ]

Tags: , ,

No Responses to “Poprawa wydajności w opiece zdrowotnej – Wykorzystanie chwili cd”

 1. Ida says:

  czy to możliwe, żeby włókniak zniknął?

 2. Flint says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: apteka internetowa[...]

 3. Hyper says:

  poza tym skurcze, bóle głowy, nerwowość

 4. Kordian says:

  Article marked with the noticed of: olejek arganowy[...]

 5. Antoni says:

  Droga Pani, do inhalatora stosuje się sól fizjologiczną

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek olkusz dyżury aptek zawiercie poradnia dla dzieci z autyzmem