Odpluwanie przez chorych na gruzlice

Odpluwanie przez chorych na gruźlicę płuc do chusteczek sprzyja -rów- nież rozsiewaniu zarazków gruźlicy po wyschnięciu plwociny. Niebez- pieczne są także pocałunki w usta, ponieważ na wargach chorych mogą znajdować się zjadliwe prątki gruźlicy. Często winowajcami szerzenia się gruźlicy wśród dzieci są oso by po- wyżej 50-60 Toku żyda. Gruźlica płuc u tych osób ma nieraz przebieg łagodny i bywa mylnie rozpoznawana nawet przez lekarza jako przewle- kły nieżyt oskrzeli, rozedma płuc lub dychawica oskrzelowa. Osoby te, zwłaszcza dziadkowie, babki, stare piastunki stykają się ciągle z dziećmi, szczególnie małymi, całują je, karmią itd. i wśród tego jednocześnie zakażają prątkami gruźlicy. Do szerzenia się gruźlicy przez te osoby przy- czynia się rozpowszechnione zdanie, że ludzie w wieku podeszłym nie chorują na gruźlicę, a także trudność jej rozpoznawania w tym wieku bez pomocniczych sposobów badania wskutek tego, że opukowe objawy zagę, szczenia tkanki płucnej są zamaskowane przez częstą w wieku podesz- łym rozedmę płuc. Chore dzieci mogą również rozsiewać w otoczeniu prątki gruźlicy. Do- tyczy to nawet nie kaszlących, dotkniętych tzw. “gruźlicą zamkniętą.”. Taka gruźlica często przebiega bez wyraźnego zakłócenia ogólnego, stanu chorego dziecka i objawia się naciekami w okolicy wnęki płuc lub w miąż- szu płucnym. Zakażenie gruźlicze daje się w tym wypadku wykryć nieraz tylko badaniem radiologicznym klatki piersiowej, dodatnim odczy- nem skórnym Pirqueta. Takie dzieci mogą nie tylko mieć zjadliwe prątki gruźlicy w zawartości żołądka, ale mogą rozsiewać je dookoła siebie, tak iż można je znaleźć na poszewkach i w ogóle na przedmiotach otacza- jących. Świnki morskie, zakażone takimi prątkami, giną na gruźlicę. [przypisy: , przedłużanie rzęs, deratyzacja warszawa, logopeda warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.