Nocna kontrola glikemii za pomocą sztucznej trzustki w obozie cukrzycowym AD 8

Podczas badania nie zgłoszono żadnych poważnych zdarzeń niepożądanych. Dyskusja
Nasze wyniki pokazują skuteczność systemu sztucznej trzustki MD-Logic, który wiązał się ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia hipoglikemii, w porównaniu z leczeniem wspomaganym czujnikiem, u młodych osób na nocnym obozie.
Hipoglikemia jest obecnie głównym problemem w odniesieniu do metod kontrolowania nocnego stężenia glukozy we krwi 28, nawet gdy są stosowane czujniki glukozy.28-30 Aż 90% rodziców zgłasza, że czuliby się pewniej stosując system zamkniętej pętli w nocy. 31 W naszym badaniu znaczna poprawa w kontrolowaniu glikemii przez noc oraz zmniejszenie liczby zdarzeń i czasu trwania hipoglikemii wydaje się być związana z połączonym efektem lepszej kontroli ilości dostarczonej insuliny i lepszej kontroli czasu podawania insuliny. dostarczanie insuliny, wraz z obecnością modułu alarmowego, w sztucznej trzustce. Jednak nie zebrano danych w celu rozróżnienia tych możliwości. Dzięki zastosowaniu sztucznego trzustkowego systemu nie zaobserwowaliśmy zmniejszenia liczby potrzebnych interwencji węglowodanowych. Nie ocenialiśmy ani niepokoju związanego z epizodami hipoglikemii ze strony uczestników badania i ich rodziców, ani ze względu na jakość życia ze względu na krótki czas interwencji.
System wczesnego ostrzegania o sztucznej trzustce jest wynikiem algorytmów, które wykorzystują dane dotyczące dostarczania insuliny i oczekiwanej dynamiki glukozy, aby zapewnić wstępne ostrzeżenia o zbliżającej się hipoglikemii, której nie można zapobiec tylko poprzez wstrzymanie dawki insuliny (Tabela Hughes i in.32 odkryli, że wykorzystanie danych dotyczących poziomów glukozy i dostarczania insuliny w ich systemie alarmowym hipoglikemii przynosi korzyści przewyższające te, które zapewniają alarmy, które wykorzystują tylko dane glukozy.
Do badania wybrano ustawienie obozu cukrzycowego, ponieważ stanowi on fazę przejściową pomiędzy klinicznym centrum badań klinicznych a domem dziecka. Obóz zapewnia elementy prawdziwego życia, w miejscu, w którym zespół badawczy może nadal potrzebować opieki zdrowotnej.
Nasze badanie ma kilka ograniczeń. Każde leczenie oceniano w sesji jednodniowej, a wyzwania związane z systemem zamkniętej pętli do kontrolowania glukozy i insuliny mogą być różne w projektach wielopunktowych. W codziennym życiu pacjenci z cukrzycą doświadczają nawracających wahań glikemicznych i ważne jest, aby rozróżnić kontrolę zmian w ciągu danej nocy i kontrolę zmian w kolejne noce. Inną kwestią jest to, że badania krzyżowe mają swoiste ograniczenie, ponieważ kolejność, w jakiej podawane są terapie, może wpływać na wynik
[patrz też: poradnia dla dzieci z autyzmem, porencefalia mózgu na włosy, porencefalia mózgu ]

Tags: , ,

No Responses to “Nocna kontrola glikemii za pomocą sztucznej trzustki w obozie cukrzycowym AD 8”

 1. Albert says:

  Początkowo wykonaliśmy test na alergie i nic nie wyszło

 2. Cabbie says:

  [..] Cytowany fragment: ból głowy[...]

 3. Witold says:

  Ludzie są chronicznie zmęczeni

 4. Leo says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: ortodonta Bytom[...]

 5. Emilia says:

  coś czuje ze bez lekarza i tak się nie obejdzie

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek ostrów mazowiecka poradnia dla dzieci z autyzmem porencefalia mózgu