Nocna kontrola glikemii za pomocą sztucznej trzustki w obozie cukrzycowym AD 5

Wszystkie czujniki do badań, paski testowe z glukozą i jednorazowe dozowniki insulinowe zostały zakupione od lokalnych dystrybutorów. Ani Sanofi, który wyłącznie dostarczył środki na wsparcie badania, ani producenci urządzeń i inni sponsorzy nie byli zaangażowani w projekt badania, zbieranie i analizę danych lub przygotowanie manuskryptu. Analiza statystyczna
Aby oszacować moc testów nieparametrycznych dla wszystkich trzech głównych punktów końcowych, przeprowadziliśmy symulacje mocy (MATLAB 2011b, MathWorks) przed próbą, używając danych z czujników ze standardowego leczenia w domu dla 146 pacjentów, którzy spełnili kryteria kwalifikowalności (patrz Dodatek dodatkowy ). Na podstawie wcześniejszych badań szpitalnych z użyciem tej sztucznej trzustki17 oszacowaliśmy zmniejszenie o 50% średniej liczby epizodów, w których poziom glukozy w czujniku był mniejszy niż 63 mg na decylitr, co stanowi redukcję o 60% liczby epizodów w którym poziom glukozy był mniejszy niż 60 mg na decylitr i redukcja 13 mg na decylitr (0,7 mmol na litr) w średnim nocnym poziomie glukozy. Wyliczyliśmy, że rekrutacja 56 uczestników dałaby moc 90% na wykrycie takich różnic na podstawie dwustronnego poziomu istotności 0,05, przy założeniu wycofania 8 uczestników.
Analizy przeprowadzono na podstawie zasady zamiaru leczenia. Użyliśmy sparowanego, nieparametrycznego testu rangowanych znaków Wilcoxona, aby ocenić różnice w punktach końcowych między dwoma badanymi terapiami. Zastosowaliśmy sparowany test McNemara dla kategorycznych nieparametrycznych porównań i analizy regresji wielokrotnej dla porównania różnic między traktowaniem spersonalizowanych wartości czujników w czasie.
Oceniliśmy możliwe zależności pomiędzy wyjściowymi charakterystykami a trzema pierwszymi punktami końcowymi, stosując ogólne modele liniowe lub regresję porządkową. Zastosowaliśmy analizę wariancji, aby ocenić możliwe efekty sekwencji sesji (zmienna niezależna) na pierwotnych punktach końcowych (zmienna zależna). Wszystkie analizy zostały przeprowadzone przy użyciu oprogramowania SPSS, wersja 19 (IBM) i oprogramowania SAS, wersja 9.1 (SAS Institute). Zastosowaliśmy metodę Hochberga dla korekty dla wielokrotnego testowania oddzielnie dla pierwotnych punktów końcowych i drugorzędowych punktów końcowych.25 Wartość AP mniejsza niż 0,05, po dostosowaniu do wielokrotnego testowania, była uważana za wskazującą istotność statystyczną. Wszystkie podane wartości P są dwustronne.
Wyniki
Uczestnicy badania
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów w punkcie wyjściowym. Od września 2011 r. Do stycznia 2012 r. 56 pacjentów (31 chłopców i 25 dziewcząt) zostało zapisanych i poddanych randomizacji. Tylko jeden uczestnik uzyskał odchylenie standardowe dla BMI między 95. a 97. percentylem
[podobne: dyżury aptek zawiercie, testy na nietolerancję pokarmową, usg jamy brzusznej opole ]

Tags: , ,

No Responses to “Nocna kontrola glikemii za pomocą sztucznej trzustki w obozie cukrzycowym AD 5”

 1. Springheel Jack says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: opiekunka osób starszych[...]

 2. Melania says:

  lekarze stwierdzili u mnie niedoczynnosć ciąży przepisali leki

 3. Sandra says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: probolan 50[...]

 4. Papa Smurf says:

  przeczytałam jakie ma nietolerancja laktozy objawy

 5. Mieszko says:

  Article marked with the noticed of: makeup[...]

 6. Tymon says:

  Takie badanie od 10 lat robia

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek zawiercie testy na nietolerancję pokarmową usg jamy brzusznej opole