Nocna kontrola glikemii za pomocą sztucznej trzustki w obozie cukrzycowym AD 3

Alarmy czujnika dla wysokich odczytów stężenia glukozy (> 350 mg na decylitr [> 19,4 mmol na litr]) i niskie odczyty glukozy (<75 mg na decylitr [<4,2 mmol na litr]) zostały ustawione z 20-minutowym czasem przewidywania, a pacjenci mogli modyfikować lub wyłączać te alarmy zgodnie ze swoją zwykłą procedurą. Pacjenci zostali poproszeni o zapisanie wszystkich posiłków i istotnych zdarzeń (np. Epizodów hipoglikemii i ćwiczeń) albo w dzienniku, albo w wewnętrznej pamięci pompy. Udokumentowane dane posłużyły do uzyskania spersonalizowanych ustawień sztucznego urządzenia trzustkowego. Dane te były również dostępne dla lekarzy obozowych, dzięki czemu mogli modyfikować ustawienia pompy każdego dziecka na dni obozowe i noce kontrolne. Stosowano standardowe procedury leczenia i wytyczne dotyczące obozu cukrzycowego.18-21 Zespół badawczy miał prawo modyfikować leczenie insuliną zgodnie z tymi wytycznymi w dowolnym momencie w ciągu dnia i nocy, kiedy użyto pompy insulinowej z podwyższoną czujnością. Wszyscy pacjenci uczestniczyli w zajęciach towarzyskich i fizycznych (w tym od 45 do 60 minut kąpieli rano). Kolacja w formie bufetu była serwowana między godziną 18:30 a 19:00, a pacjenci obliczyli ilość insuliny potrzebną do pokrycia posiłku. Przekąska została zaoferowana około godziny 21.00. W godzinach 10: 30-11: 00 pacjenci zostali zachęceni do pójścia spać. Poziomy glukozy we krwi włośniczkowej sprawdzano podczas posiłków, 2 godziny po posiłku i przed snem, a następnie w 3-godzinnych odstępach w ciągu nocy. Protokół kalibracji czujnika był identyczny w obu badaniach (szczegółowe informacje znajdują się w Dodatku uzupełniającym, dostępnym pod adresem).
Zespół badawczy ręcznie dokumentował wszystkie zdarzenia (np. Kalibrację czujnika i leczenie hipoglikemii). Na noce, kiedy zastosowano system sztucznej trzustki, był on połączony o godzinie 4 do 5 po południu i był aktywowany w czasie posiłku (od 6:30 do 19:00) do czasu pobudki (7 rano), aby w pełni zautomatyzować kontrolę dawek insuliny w dawce podstawowej i w bolusie. . W noce, w których stosowano pompę insulinową z podwyższonym ciśnieniem, pacjenci stosowali standardowy schemat leczenia glikemią.
Pacjenci, u których pomiar stężenia glukozy we krwi włośniczkowej w zakresie hipoglikemii (<60 mg na decylitr [<3,3 mmol na litr]) lub objawowa hipoglikemia byli leczeni węglowodanami. Alarm przewidujący hipoglikemię został dostarczony przez moduł bezpieczeństwa systemu w nocy, kiedy system sztucznej trzustki był używany i był dostarczany przez czujnik w nocy, gdy użyto pompy z czujnikiem. Epizody hipoglikemiczne, które wyzwalały alarmy, były leczone węglowodanami według uznania lekarza. Pod koniec obozu dane ze wszystkich urządzeń zostały pobrane przy użyciu oprogramowania CareLink Pro, wersja 2.3b (Medtronic).
Sztuczna trzustka i system zdalnego monitorowania
MD-Logic to bezprzewodowy, w pełni zautomatyzowany system z zamkniętą pętlą15, który wykorzystuje algorytm oparty na teorii logiki rozmytej (forma logiki probabilistycznej), algorytm uczenia się16 i moduł alertów oraz spersonalizowane ustawienie systemu
[podobne: uzdrowisko leczenia sanatoryjnego dorosłych, rezonans magnetyczny zgorzelec, dyżury aptek żywiec ]

Tags: , ,

No Responses to “Nocna kontrola glikemii za pomocą sztucznej trzustki w obozie cukrzycowym AD 3”

  1. Elena says:

    Chcesz jeść zdrowo – nie kupuj w marketach

  2. Accidental Genius says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: leczenie depresji[...]

  3. Antoni says:

    Nie bardzo zrozumialem zasade tego

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek żywiec rezonans magnetyczny zgorzelec uzdrowisko leczenia sanatoryjnego dorosłych