Krzywa znuzenia Karpelina, która u

Krzywa znużenia Karpelina, która u wielu psychiatrów nie- słusznie poszła w zapomnienie, jest bardzo ważnym argumentem przemawia- jącym za organicznym tłem sprawy. Przy omawianiu guzów mózgu zwrócimy uwagę na konieczność rozróżnicowania znużenia z tzw. presomnelencja (Walther Buel), w której wybitnie cierpi uwaga bierna, podczas gdy czynna może być na krótki czas sprawna. Stąd w presomnolencji po dobrej sprawności początkowej następuje szybkie zmęczenie umysłowe, podczas gdy w przewlek- łym zespole psychoorganicznym objawy znużenia występują równomiernie, gdyż nawet przy silnych zaburzeniach zdolności zapamiętywania zaburzenia uwagi są nieznaczne lub nawet nie występują. W praktyce nie zawsze mamy czas na wykonanie krzywej Kraepelina, zresztą chodzi zazwyczaj o jak najrychlejsze zorientowanie się co do natury zaburzeń psychicznych. Wystarczy wówczas zwrócić uwagę na męczliwość chorego, który w miarę badania daje coraz gor- sze odpowiedzi, coraz częściej się myli, zdradza coraz słabszą pamięć. 12. Dobry kontakt uczuciowy przy upośledzonym lub zniesionym kontakcie Intelektualnym jest ważną cechą więk- szości psychoz organicznych. W zespołach schizofrenicznych bywa czasem od- wrotnie. 13. Ważną cechą procesów organicznych jest to, że mogą one stanowić podłoże nawarstwionych zespołów psychotycznych. W wielu przypadkach ostry zespół czynnościowy do tego stopnia zaprząta uwagę lekarza, że o tej prostej prawdzie nie pamięta. A jednak po gatunku ostrego zespołu czynnościowego udaje się nam przeważnie rozpoznać zarazem i tło organiczne sprawy, ponieważ ex nihiLo nihil. DeLirium tremens świadczy prawie zawsze (a jednak nie zawsze) o alkoholizmie przewlekłym obecnym lub dawniejszym, stan pomroczny każe podejrzewać tło padaczkowe, zespoły schizofreniczne napełniają obawą, czy na ich dnie nie leży przewlekły proces schizofreniczny, zespoły depresyjny i maniakalny zmuszają do zastanowienia, czy u ich podstaw nie ma trwałych zmian, zapewne organicznych, określanych nazwą cyklofrenii, zespoły reaktywne siłą rzeczy kierują naszą uwagę na ist- nienie czynników reaktywnych, które bynajmniej nie wyczerpują się na gru- pie urazów psychicznych itd. [patrz też: , protetyka, olejowanie włosów, witamina b6 ]

Tags: , ,

Comments are closed.