Korzystanie z domowych usług opieki zdrowotnej Medicare

Wydatki Medicare na opiekę zdrowotną w domu rosną w postępie geometrycznym. Koszty opieki domowej wzrosły z 2 mld USD w 1988 r. Do 12,7 mld USD w 1994 r. I stanowią obecnie ponad 8% całkowitego budżetu na Medicare.1 Wzrost ten był głównie wynikiem liberalizacji i standaryzacji ochrony zdrowia w latach 1988-1989 usługi opiekuńcze, 2 które z kolei sprzyjały znacznemu wzrostowi liczby agencji zdrowia domowego certyfikowanych przez Medicare. W latach 1989-1995 liczba takich agencji wzrosła o ponad 50 procent (z 5676 do 8747), a liczba agencji typu for-profit zwiększyła się ponaddwukrotnie (z 1818 do 3730) .3 Domowa opieka zdrowotna była pierwotnie pomyślana jako środek ułatwiający wcześniejszy wypis ze szpitala – to znaczy, miała być opieka przejściowa po hospitalizacji. W rzeczywistości, przed 1980 r., Przepisy Medicare stanowiły, że tylko beneficjenci, którzy byli hospitalizowani, mogli otrzymywać domowe usługi zdrowotne. Motywacja do zmniejszenia długości pobytu w ramach systemu płatności perspektywicznych pomogła podkreślić przejściową rolę domowej opieki zdrowotnej i zachęcała szpitale do świadczenia tej usługi. W przypadku wybranych grup związanych z diagnozą (DRG) istnieją dowody na to, że opieka zdrowotna w domu była rzeczywiście skuteczna w zmniejszaniu długości pobytu4,5, a pacjenci byli wcześniej wypisywani we wcześniejszej fazie choroby.6
Potencjalna rola domowej opieki zdrowotnej znacznie wzrosła w latach 80. W 1980 r. Wyeliminowano wymóg ograniczenia wizyt domowych do osób niedawno hospitalizowanych, a ogólna opieka zdrowotna w domu zaczęła być stosowana w szerszym zakresie. Pod koniec dziesięciolecia podręcznik medicare dla agencji zdrowia domowego został zmieniony w odpowiedzi na spory sądowe. Istotne były dwie zmiany: po pierwsze, nie można było odmówić dostępu wyłącznie z powodu choroby przewlekłej; po drugie, recepta lekarza domowego na usługi opieki zdrowotnej nie może być odrzucana, chyba że obiektywne dowody kliniczne są sprzeczne z zamówieniem.
Zmiany te stanowią podstawę do szybkiego wzrostu. Chociaż wcześniejsze badania udokumentowały wzrost liczby wizyt w zakresie opieki zdrowotnej w domu7,8 oraz zmiany geograficzne w wydatkach na te usługi, 5 klinicystów może nie znać obecnych poziomów i schematów stosowania. Przeanalizowaliśmy dane z 1993 r. Dotyczące świadczeń Medicare w celu określenia, po pierwsze, zakresu, w jakim domowe usługi opieki zdrowotnej wykroczyły poza świadczenie opieki przejściowej; po drugie, czy istnieją mocne dowody na to, że domowa opieka zdrowotna zastępuje inne usługi opieki zdrowotnej; i po trzecie, obecne różnice geograficzne w korzystaniu z domowej opieki zdrowotnej.
Metody
Przeanalizowaliśmy dane z 1993 roku w Krajowym pliku danych o roszczeniach, który jest prowadzony przez Administrację Finansowania Opieki Zdrowotnej. Standardowa próbka losowa o wartości procent została wykorzystana do wybranych analiz krajowych, podczas gdy pełny plik został wykorzystany do analiz geograficznych. Ustaliliśmy również wykorzystanie szpitali i zakładów opieki specjalistycznej oraz wykorzystaliśmy wcześniej przeanalizowane dane na temat usług lekarzy
Definicja wizyty
Naszym podstawowym miernikiem korzystania z domowych usług opieki zdrowotnej była liczba wizyt, w przeciwieństwie do liczby odbiorców lub odcinków opieki.10 Aby odzwierciedlić zasoby wydawane tak bezpośrednio, jak to możliwe, zważyliśmy dane dotyczące wizyt zgodnie z kosztami różnych kategorii domowych usług zdrowotnych
[patrz też: barszcz sosnowskiego mapa, dyżury aptek zawiercie, testy na nietolerancję pokarmową ]

Tags: , ,

No Responses to “Korzystanie z domowych usług opieki zdrowotnej Medicare”

 1. Remigiusz says:

  Mam podobne wyniki i te same problemy z wlosami

 2. Bearded Angler says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu probolan[...]

 3. Stacker of Wheat says:

  w stosunku do lasera to duży krok na przód

 4. Disco Thunder says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: dentysta poznań[...]

 5. Stanisław says:

  To bardzo dużo, powinieneś zgłosić się do lekarza

 6. Marcin says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu forum kulturystyczne[...]

 7. Oliwier says:

  od 3 dni boli mnie brzuch z prawej strony kłuje mnie cos

Powiązane tematy z artykułem: barszcz sosnowskiego mapa dyżury aptek zawiercie testy na nietolerancję pokarmową