Columbia / HCA i odrodzenie działalności szpitala For-Profit

Szpitale, o dziwo, pojawiły się jako prime growth industry atrakcyjny dla przedsiębiorców. Wydaje się, że spuścizna overbuilding połączona z konkurencyjną presją cięcia kosztów powinna zmniejszyć zyski szpitali non-profit i for-profit, czyniąc je nieatrakcyjnym kandydatów inwestycyjnych. Jednak w latach 90-tych sieci szpitali nastawionych na zysk z powodu binge zakupów wyprzedzały giełdę. Konwersje organizacji non-profit do szpitali będących własnością inwestorów przyspieszyły, osiągając poziom 58 w 1995 r., W porównaniu z 34 w 1994 r.1 Ten dwuczęściowy artykuł porusza kwestie medyczne, etyczne i związane z polityką publiczną, związane z odradzaniem się sieci nastawionych na zysk i pozyskiwaniem nierentownych szpitali publicznych. Najlepszym przykładem jest Columbia / HCA Healthcare Corporation, największa i najbardziej agresywna sieć nastawiona na zysk, będąca efektem trzech dużych i kilku mniejszych fuzji. Z 340 szpitalami, 135 gabinetami ambulatoryjnymi i 200 domowymi agencjami opieki zdrowotnej w 38 stanach, Kolumbia / HCA kontroluje obecnie prawie połowę łóżek typu for-profit i 7% wszystkich łóżek szpitalnych w Stanach Zjednoczonych. Zarobki brutto firmy przekraczają 20 procent przychodów, a jej zyski w 1995 r. Wyniosły niecałe miliard dolarów, przy 20 miliardach dolarów w aktywach.2,3 Jest to obecnie dziesiąty największy pracodawca w kraju, zatrudniający 240 000 pracowników.
Istnieją cztery ogólne wyjaśnienia zaskakującej rentowności zastrzeżonych łańcuchów. Po pierwsze, sieci, jak twierdzono, są generalnie bardziej świadome kosztów niż szpitale dobrowolne i publiczne, które mają cele poza rynkiem. Po drugie, w swojej strategii biznesowej, falsyfikaty zwykle unikają nierentownych usług i nierentownych pacjentów, przenosząc te koszty na resztę systemu opieki zdrowotnej. Po trzecie, for-profit czasami przeprojektowują lub obniżają swój personel, administrację i dostawy. Wreszcie, duże sieci nastawione na zysk oferują zachęty finansowe dla lekarzy do korzystania z ich szpitali, nawet jeśli konkurencyjne szpitale mogą faktycznie mieć niższe koszty i opłaty.
Na przykład, Columbia / HCA zaprasza lekarzy, aby stali się udziałowcami w lokalnych przedsięwzięciach, które często obejmują kilka szpitali, ambulatoryjne centra chirurgiczne, urządzenia diagnostyczne, oddział opieki domowej oraz ośrodki rehabilitacji i fizykoterapii. Firma intensywnie inwestuje w systemy danych medycznych, które są dostępne zarówno w szpitalu, jak i gabinecie lekarskim. W wielu miejscowościach Columbia / HCA oferuje wygodną powierzchnię biurową przy konkurencyjnych czynszach. Wszystkie te wysiłki mają na celu uczynienie lekarza partnerem (lub szczęśliwym niewolnikiem) i entuzjastycznym źródłem pacjentów.
Ta strategia buduje potężną sieć referencyjną i źródło siły rynkowej. Ponadto, wprowadzając lekarza w zintegrowaną sieć, Columbia / HCA starannie eliminuje etyczne i prawne ograniczenia konfliktu interesów. Zgodnie z wytycznymi etycznymi Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycznego, jak również federalnych i stanowych ustaw antydumpingowych, lekarz (z pewnymi wyjątkami) może nie skierować pacjenta do placówki, w której ma bezpośredni interes finansowy. Zgodnie z federalnymi przepisami bezpiecznej przystani najważniejszym wyjątkiem jest szpital lub zintegrowany system dostaw należący do spółki publicznej o wartości co najmniej 50 milionów USD, w którym lekarz jest udziałowcem.4 Laboratorium kliniczne, do którego nie może mieć lekarz-właściciel prawne skierowanie pacjentów staje się legalnym obiektem skierowania, jeśli jest częścią dużego, zintegrowanego podmiotu, w którym lekarz posiada zapasy
[więcej w: uzdrowisko leczenia sanatoryjnego dorosłych, rezonans magnetyczny zgorzelec, płuca bydlęce ]

Tags: , ,

No Responses to “Columbia / HCA i odrodzenie działalności szpitala For-Profit”

 1. Dagmara says:

  pacjent musi leżeć absolutnie nieruchomo

 2. Pusher says:

  [..] Cytowany fragment: ortodonta wrocław[...]

 3. Patryk says:

  Taki sok jest smaczny, a witaminy i enzymy zawarte w nim działają natychmiast

 4. Błażej says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: pogotowie dentystyczne Śląsk[...]

 5. Dark Horse says:

  Do tego non stop zimne ręce

Powiązane tematy z artykułem: płuca bydlęce rezonans magnetyczny zgorzelec uzdrowisko leczenia sanatoryjnego dorosłych