Brain Dopamine-Serotonin Vesicular Transport Disease and Its Treatment

Opisujemy chorobę obejmującą zaburzenie ruchowe typu infantylnego (w tym ciężki parkinsonizm i nonambulation), zaburzenie nastroju, niestabilność autonomiczną i opóźnienie rozwoju, i opisujemy dowody potwierdzające jego związek przyczynowy przez mutację w SLC18A2 (który koduje pęcherzykowy transporter monoaminowy 2 [VMAT2] ). VMAT2 przenosi dopaminę i serotoninę do pęcherzyków synaptycznych i jest niezbędny do kontroli motorycznej, stabilnego nastroju i funkcji autonomicznej. Leczenie lewodopą wiązało się z pogorszeniem, podczas gdy leczenie bezpośrednimi agonistami dopaminy następowało natychmiastową ambululacją, prawie całkowitą korektą zaburzeń ruchowych i wznowieniem rozwoju.
Wprowadzenie
Znane zaburzenia biogennych neuromediatorów amin (dopaminy, noradrenaliny, epinefryny i serotoniny) obejmują defekty w dziewięciu enzymach 1-9 i jednym transporcie. 10. Pacjenci dotknięci wczesnym dzieciństwem z objawami odnoszącymi się do dotkniętego neuroprzekaźnika, a zaburzenia są diagnozowane przez pomiar produkty rozkładu neuroprzekaźników w płynie mózgowo-rdzeniowym (CSF). Niedobór dopaminy powoduje zaburzenia ruchowe; niedobór norepinefryny lub epinefryny powoduje dysfunkcję autonomiczną; a niedobór serotoniny prowadzi do zaburzeń snu i zaburzeń psychicznych.2,3,6
Opisujemy członków rodziny z objawami niedoboru dopaminy (dystonia, parkinsonizm i kryzy oculogiryczne), serotoniny (zaburzenia snu i nastroju) oraz epinefryny i norepinefryny (obfite pocenie się, niestabilność temperaturowa, opadanie powieki i niedociśnienie ortostatyczne), bez udowodnienia niedobór neuroprzekaźników w CSF. Badanie genomu ujawniło mutację w genie kodującym VMAT2, która upośledza transport biogennych amin do pęcherzyków synaptycznych, powodując upośledzenie ich transmisji synaptycznej bez wykrywalnych redukcji ich ilości.
Opis przypadku
Rysunek 1. Rysunek 1. Wada sprawcza. Panel A przedstawia rodowód rodowy. Kwadraty oznaczają męskich członków rodziny, okręgi członków rodziny płci żeńskiej, czarne symbole dotknięte członkami rodziny i poronienia diamentami; podwójne słupki wskazują na małżeństwa małżeńskie, a strzałka wskazuje pacjenta z indeksem. Panel B pokazuje homozygotyczny haplotyp wspólny dla dotkniętych osób. Panel C pokazuje elektroforogramy części SLC18A2 zawierającej mutację. Panel D przedstawia pęcherzykowe białko transportera monoaminowego 2 (VMAT2) w obrębie błony pęcherzyka synaptycznego; strzałka wskazuje zmutowaną proline. Panel E pokazuje pierwotną sekwencję części ludzkiego VMAT2, która u naszych pacjentów zawiera zmutowaną prolinę i odpowiednie sekwencje w różnych ortologach i paralogu VMAT1 komórek neuroendokrynnych
[więcej w: dyżury aptek żywiec, pediatra ostrołęka, dyżury aptek olkusz ]

Tags: , ,

No Responses to “Brain Dopamine-Serotonin Vesicular Transport Disease and Its Treatment”

 1. Blister says:

  Nie rozumiem po co pisać taki artykuł.

 2. Weronika says:

  [..] Cytowany fragment: zielona herbata[...]

 3. Marlena says:

  Polecam serdecznie wszystkim lekarzom, zwłaszcza klinicystom

 4. Jerzy says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: botoks[...]

 5. Houston says:

  ja mam niedoczynność na tle Hashimoto

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek olkusz dyżury aptek żywiec pediatra ostrołęka